Čtenářská dílna

Zvykáme si, že každé úterý začíná ranním čtením. Je to dvacetiminutovka čtení knihy, kterou si každý vybírá podle svého vlastního zájmu. S příběhem, který právě čteme dál pracujeme. Vracíme se k textu a podle předem stanovených otázek reagujeme na text a zapisujeme do pracovních listů. Dnes jsme si v náhodně vybraných dvojicích záznamy sdíleli, a potom i reprodukovali. Učíme se naslouchat a shrnovat. Dnes jsme také poznali Standu Shrnovače, který je právě na tuto čtenářskou strategii machr.

STANDA

SUPER SHRNOVAČ

shrnuje

  • vlastními slovy řekne, co se v přečteném textu stalo
  • odliší podstatné informace od nepodstatných
  • dodržuje logický sled myšlenek