Projektový den 3. třída

První část projektového dne strávili třeťáci v učebně první třídy s paní vychovatelkou Ivou Jindrovou. Už ze školní družiny víme, že má blízko k rostlinám a přírodě vůbec; dnes však měla dost prostoru na to, aby nám kromě popisu jednotlivých činností svázaných s péčí o zeleň i nabídla i ucelený přehled zahradnických profesí. Na mnoho schopností a dovedností, které zahradníci ke své práci potřebují, jsme spojenými silami dokázali přijít sami, ale i tak nebyla nouze o překvapení. V praktické ukázce jsme poznávali větve opadavých i neopadavých stromů a keřů, a dozvěděli se o nich ještě mnoho zajímavého. V menších skupinkách jsme potom k obrázkům rostlin přiřazovali jejich názvy a semena, a k více než polovině z nich se nám povedlo najít i písničku nebo říkadlo, ve kterých se o nich mluví. Mimochodem, což takhle dát si špenát?

Po svačině nás už přímo v naší třídě čekala paní Vlková, projektová manažerka pracující na Ministerstvu zdravotnictví. Od ní jsme se dozvěděli nejen, podle jakých kritérií dává projektový manažer dohromady svůj tým, jak se postupuje od nápadu k jeho uvedení do praxe, a odkud se peníze na podobné projekty berou, ale také, kolik práce a peněz je potřeba k vytvoření ambulantních „domečků“, které pomáhají dětem s problémy trávit co nejvíc času doma a ve škole místo v nemocnici, a kteří profesionálové budou v těchto domečcích pracovat.

Posledním bodem programu byla reflexe. Při ní si každý žák vybral dvě libovolné profese, které mezi sebou porovnával, a potom se hlouběji zamyslel nad jedním povoláním a zvážil, nakolik a proč pro něj je či není vhodné.

Projektový den Profese

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhl na naší škole projektový den Profese. Díky ochotě pěti rodičů našich žáků a jedné paní vychovatelky dostali naši žáci jedinečnou šanci nahlédnout pod pokličku šesti různých povolání:

prvňáci a druháci se v jedné části programu seznámili s povoláním pilota pana Pokorného a v druhé jim paní Drtinová nabídla vhled do fungování marketingu v mlékárenském průmyslu;
třeťáci se od paní Vlkové dozvěděli mnoho zajímavého o práci projektové manažerky ve zdravotnictví a u paní vychovatelky Ivy Jindrové žasli, kolik různých profesí vykonává zahradník;
čtvrťáky provedl nabitým programem s vůní dřeva a lomozem strojů v truhlářské dílně firmy Techo pan Johánek;
páťáci, kteří se dopoledne stejně jako třetí třída seznamovali s prací zahradníka a projektové manažerky, absolvovali jako prémii ještě odpolední program s dulou paní Trešlovou.

V jednotlivých blocích žáci nejen poslouchali a sledovali prezentace, ale také plnili různé úkoly, při kterých kromě rozumu zapojovali i své smysly a fantazii. Samozřejmě jim přitom vyvstalo i mnoho otázek, se kterými se průběžně obraceli na lektory; na závěr si získané informace i dojmy mohli utřídit v pracovních listech.

Všem zúčastněným lektorům, kteří s mimořádným nasazením připravili a vedli jednotlivé bloky programu, ještě jednou děkujeme za skvělý výkon; z jejich ohlasů plyne, že i pro ně bylo zajímavé a poučné si prakticky vyzkoušet profesi pedagoga.

Prvňáčci v Leonardiu

V úterý 29. května navštívili žáci první třídy interaktivní výstavu Leonardium v Malostranské besedě. Po stopách Leonarda da Vinciho se vydali na cestu technických vynálezů i přírodovědných objevů, zkusili si mimo jiné poskládat vnitřní orgány člověka, zreprodukovat nebo vylepšit obraz Mony Lisy, postavit most bez jediného hřebíku, vytvořit více či méně pravidelná tělesa a ulehčit si práci pomocí kladky. Vžít se do role renesančního umělce bylo velmi inspirující; kdo chtěl, mohl se za Mistra Leonarda i převléknout.

    

Prvňáčci zdraví z Maštalí

Prvňáčci zdraví ze své první školy v přírodě!

V pondělí jsme se ubytovali, navštívili záchrannou stanici Pasíčka, zahráli si v lese několik pěkných her a po večeři si povídali o programu a pravidlech školy v přírodě. Na dobrou noc si čteme Dobrodružství veverky Zrzečky.

V úterý jsme podnikli celodenní výlet autobusem do Borku a pak pěšky zpět. Překonali jsme přitom spoustu překážek: skály, rokle, kameny a kořeny, potoky, drobný déšť i únavu. Prohlédli jsme si pískovcové skalní útvary Městských a Toulovcových maštalí, pozorovali užovku, cvičili rovnováhu na padlých kmenech, ochutnali vodu ze studánky, postavili několik pozoruhodných staveb, trochu se honili a trochu vyli, a několikrát potkali čtvrťáky. Do hotelu jsme se vrátili zrovna včas na večeři; po ní jsme se sešli ve společenské místnosti a napsali a nakreslili pohledy domů.