uvítání 2.B

Milí druháci,

5. září se poprvé setkáme ve školním roce 2022/2023 plném změn – čeká na Vás spousta novinek: úplně nová třída, jídelna, knihy a hračky… Dokonce setkání s kamarády ze třídy Vás v mnohém překvapí, nebudu ale nic prozrazovat a nechám to zatím jako překvapení. Moc už se na Vás všechny těším a ráda bych Vás přivítala známou větou: „Změna je život!“

paní učitelka Maruška

ŠD po prázdninách

Milé děti, zdravíme po prázdninách!

Jistě jste plni zážitků a očekávání, budeme si o nich povídat.

Budeme také naslouchat, číst, poznávat, stavět, hrát i zpívat, psát, kreslit i malovat, modelovat i skákat a běhat.

ČEKÁ NÁS ROK PLNÝ ZMĚN, na které se těšíme.

První den se všichni setkáme v Šeberově, ale hned druhý den se s druháčky uvidíme v Hrnčířích.

Kdo chce chodit do družinky, musí mu rodiče vyplnit přihlášku i zápisový lístek. Kdo je dosud neodevzdal, dostane je hned první den k vyplnění.

Těšíme se na Vás.

Vaše paní vychovatelky Anežka, Jana, Miriam, Olinka a nová posila Petra

Projektový den 1. tř

Worshop MLÉKO ětem přiblížil práci marketingového manažera v Madetě. Každý žák testoval a vyhodnocoval chutě 3 výrobků, vyhrál Lipánek. Paní Drtinová objasnila s dětmi cílenou reklamu. Nakonec děti navrhovaly obal pro nového Lipánka. S napětím očekávají rozhodnutí profesionálů z Madety o nejúspěšnějším návrhu.

Druhá dílna PILOT. Obdiv k této profesi se potvrdil. Uniforma a poznávání nového láká. Hlavně kluky zaujaly i technické údaje. Konečné létání vlaštovek a potlesk práci pana Pokorného ocenil.

Oběma rodičům za vedení dílen děkujeme.

Projektový den 5. tř

Ve čtvrtek 27.2. byla naše pátá třída účastníky projektu profese. V úvodu jsme se dověděli, jakou práci vykonává projektový manažer na ministerstvu zdravotnictví. Jaké dovednosti by měl mít, tedy předpoklady k tomu, tuto práci vykonávat a jaké vzdělání.

Potom se nám představila práce zahradnická. Známe jednotlivá odvětví, specializace. Vyzkoušeli jsme si rozeznávat dřeviny a přiřadit semena k jednotlivým druhům rostlin a pojmenovat je.  Pokusili jsme se navrhnout vlastní úpravu zahrady.

Na závěr dne jsme se setkali s dulou Lenkou. Přiblížili jsme si svět, který naše oko nemůže vidět a zážitek, který někteří z nás zažijí až jako rodiče. Již víme, proč je budoucí maminka ráda s dulou a jaké je to povolání. Mnoho otazníků kolem narození nám zmizelo.

Již si dokážeme lépe představit, jaké jsou výhody i nevýhody představených profesí. Z následných rozhovorů a zpětných dotazníků již víme, na jaké z představených povolání bychom měli nebo neměli v současné době předpoklady. Celá třída má veliký respekt k těmto povoláním.

Moc děkujeme maminkám, paní Lence Treškové, paní Míle Vlkové a naší vychovatelce Ivě Jindrové.