Pečujeme o zdraví

V první třídě jsme, překvapivě aktuálně, řešili téma zdraví a nemocí. Pomocí krátkých textů, přísloví a poslechu četby jsme si ujasňovali, co všechno patří ke zdraví a jak o něj pečovat. Týdenní práci jsme završili poznáváním pravidel zdravé výživy ve skupinách.

   

První vysvědčení!

Prvňáčci mají za sebou první půlrok školy. Už znají všechna tiskací písmena, velká i malá, a dělají první kroky, či spíše tahy, písma psacího. Při společném hodnocení pololetí vyjádřili, jak je baví matematika Hejného se spoustou zajímavých úloh a pomůcek. Vytvořili si kalendář, čímž se učili poznávat průběh roku, a hodiny, u kterých se učili nejen co má za úkol která ručička na hodinách, ale také rozdělit kruh na poloviny, čtvrtiny. Své první vysvědčení náležitě oslavili – nachystali si obložené chlebíčky a dokonce si přiťukli (dětským) šampaňským!

Prvňáci a páťáci – moje oblíbená knížka

Na konci listopadu se nám podařilo uskutečnit setkání patronů s jejich prvňáčky. Sešli jsme se nad knížkami. Páťáci seznamovali prvňáky se svojí oblíbenou knížkou z dob, kdy byli sami v první třídě. Prvňáčci se také pochlubili svou právě nejmilejší knížkou. Ve třídě panoval úžasný klid a naslouchání. Vzájemné učení výborně zafungovalo. Všichni prvňáci na závěr projevili zájem o předložené knížky, mají tedy motivaci k dalšímu čtení. A navíc byli velmi šťastní za společný čas se svými milými patrony. A páťáci si mohli zažít, že jsou pro někoho důležitým vzorem.

První třída – čtení, psaní, počítání

Na co se těší děti do školy? Že se naučí číst, psát a počítat. Pilně na tom tedy pracujeme. Naučit se písmenka nám pomáhají kamarádi z „písmenkového sešitu“, každý má jméno od nového písmenka a každý je jiný. Velkými písmeny si čteme první slova a věty a hned se učíme slova zapisovat hůlkovým písmem. Děti tedy mají dovednost psaní rovnou spojenou se čtením. V matematice Hejného objevujeme matematické zákonitosti prostřednictvím různých zajímavých prostředí a s pomocí nejrůznějších pomůcek. Děti tedy vidí, co se s počtem předmětů děje, než se učí tento poznatek formálně zapsat. Mnohem lépe tak dochází k pochopení a takto získané poznatky jsou trvalejší. Navíc tato výuka děti velmi baví 🙂 .