První třída – čtení, psaní, počítání

Na co se těší děti do školy? Že se naučí číst, psát a počítat. Pilně na tom tedy pracujeme. Naučit se písmenka nám pomáhají kamarádi z „písmenkového sešitu“, každý má jméno od nového písmenka a každý je jiný. Velkými písmeny si čteme první slova a věty a hned se učíme slova zapisovat hůlkovým písmem. Děti tedy mají dovednost psaní rovnou spojenou se čtením. V matematice Hejného objevujeme matematické zákonitosti prostřednictvím různých zajímavých prostředí a s pomocí nejrůznějších pomůcek. Děti tedy vidí, co se s počtem předmětů děje, než se učí tento poznatek formálně zapsat. Mnohem lépe tak dochází k pochopení a takto získané poznatky jsou trvalejší. Navíc tato výuka děti velmi baví 🙂 .