3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Čížková, konzultační hodiny: úterý 14:00–15:00 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče,

od 2. 11. se prodlužuje distanční výuka. Děkujeme vám za dosavadní spolupráci. Víme, že jste v nelehké situaci. Stále nás zajímají vaše názory a zkušenosti s dosavadním průběhem a organizací výuky. Informujte svoje třídní učitele. Společně plánujeme změny výuky tak, aby byla pro žáky co nejvíce efektivní. Pokud to je organizačně možné a účelné, rádi vaše postřehy a názory zohledníme. O změnách vás budou informovat třídní učitelé.

Pokud byste měli problémy s technikou anebo z časových důvodů měli kolizi dvě děti v podobný čas na on line výuce, obraťte se, prosím, na školu o zapůjčení tabletu nebo notebooku.

Pokud máte problém s tiskem výukových materiálů, prosím kontaktujte v předstihu TU. Tyto materiály budete mít k vyzvednutí ve vestibulu školy.

V průběhu měsíce listopadu plánujeme uskutečnit naše tradiční společné konzultace Žák – Učitel – Rodič, kde bude další příležitost sdílet dosavadní průběh výuky. Třídní učitelé vám nabídnou termíny a na výběr prezenční nebo online setkání.

Věříme, že se situace začne obracet k lepšímu a naši žáci budou moci opět chodit do školy.

Jaroslav Střeštík

/

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

v týdnu od 26. – 30. 10. 2020 jsou z rozhodnutí vlády prodloužené podzimní prázdniny. Výuka on-line nebude probíhat. Případné úkoly mají žáci uvedeny ve svých třídách na Google učebna. Zatím nevíme, jak bude probíhat výuka po prázdninách.

Sledujeme aktuální opatření a jsme připraveni zahájit oba druhy výuky od 2. 11. 2020.

Pro žáky i učitele a nás všechny je situace náročná. V současné době škola zajišťuje distanční výuku. Zohledňujeme, aby se nekryla on-line výuka v rodinách, kde jsou sourozenci. Během distanční výuky sledujeme dopad na učení každého žáka, aby čas, který stráví při on-line výuce byl efektivní. V rámci tříd jsou vytvořeny menší skupiny, protože při výuce celé třídy nestihne učitel zapojit a sledovat jednotlivé žáky. Mnozí si výuku odsedí, ale nic jim to nedá. Učitel  učí po sobě všechny skupiny. Délka 20 -30 minut je dána časem, po který žáci udrží pozornost. Pokud je připojení delší, jejich pozornost klesá, začínají si hrát s věcmi, odchází od počítače, nesledují učitele atd.

Se všemi učiteli se pravidelně scházíme a zkušenosti společně konzultujeme. Zvažujeme, že výuku on-line zintenzivníme, pokud by se od 2. 11. školy neotevřely.  Dále plánujeme zapojit do on-line výuky paní vychovatelky, které by v dalších termínech otvíraly on-line prostor pro žáky, kteří potřebují pomoc s úkoly. Učitelé by nabízeli další prostor pro individuální výuku

Změny, které bychom provedli, budou oznámeny po podzimních prázdninách, jakmile bude jasné další rozhodnutí vlády.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci, které si vážíme. Vím, že to není snadné.

Věříme, že se situace, alespoň pro první stupeň, zklidní a děti se vrátí do školy.

Školní docházka je pro ně nezastupitelná.

Přejeme Vám mnoho zdraví.

Jaroslav Střeštík

MSMT_COVID_INFO

/

Zapůjčení techniky

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 14. 10. 2020 ráno proběhla operativní schůzka pedagogů a byl stanoven harmonogram hodin on-line výuky pro jednotlivé třídy.  Přihlašování na on-line výuku budete provádět vždy ze stejného odkazu přímo v rámci systému Google učebna pro danou třídu.  Konkrétní dny a časy připojení vám sdělí třídní učitel. Pokud by došlo u žáků, kteří mají sourozence v další třídě k souběhu časů a neměli jste možnost pracovat na dvou zařízeních, je možné si v kanceláři školy zapůjčit tablet na celou dobu distanční výuky. Termín své návštěvy, prosím nahlaste v předstihu po telefonu, abychom pro vás techniku připravili.

Další servisní služba je možnost generování nového hesla v případě, že jste si ho změnili a zapomněli. V tomto případě se obracejte mailem nebo telefonicky na kancelář školy. Nové heslo vám bude posláno na mail, který jste uvedli do školní matriky.

Děkujeme za spolupráci.

Jaroslav Střeštík

/

Aktuality z činnosti 3. třídy

Model ulice V Ladech

Třeťáci vyrazili mapovat okolí. Nejprve zakreslovali trasu procházky do mapy, učili se číst z mapy, učili se topografické značky. Pak jsme zaměřili pozornost na ulici V Ladech a jednotlivé domy v ulici. Každý si vybral jeden a měl za úkol vytvořit jeho model. Posuďte sami, jak se nám to povedlo :).

/

Opět spolu!

Scházíme se po dlouhé době všichni v jedné třídě. Hurá! Jaké to bude? Co nás čeká? Především nás čeká parta kamarádů, budeme se i nadále učit spolu vstřícně komunikovat a spolupracovat. Budeme šplhat zase o něco výš – po větvích do koruny stromů. Po jakých větvích? Pokud se dobře dívám, tak vidím například větev s názvem „vyjmenovaná slova“ nebo „písemné sčítání“. A dokonce novinku – dílnu psaní! Zkrátka stojí před námi několik výzev, které nás posunou zase o kousek dál. S chutí do toho! 🙂

Informace TU k domácí výuce

Vážení rodiče, zobrazení týdenních plánů funguje v nezměněné podobě (v záhlaví třídní stránky). Učivo bude zadáváno prostřednictvím denních plánů, které budou k dispozici na sdíleném Google disku.  Přístup získáte pomocí odkazu, který obdržíte v e-mailu. Na tomto disku získáte veškeré potřebné materiály pro domácí výuku. Zároveň tam budete vkládat 1x týdně naskenované či vyfocené práce žáka určené k odevzdání.

/

Projektový den 3. třída

První část projektového dne strávili třeťáci v učebně první třídy s paní vychovatelkou Ivou Jindrovou. Už ze školní družiny víme, že má blízko k rostlinám a přírodě vůbec; dnes však měla dost prostoru na to, aby nám kromě popisu jednotlivých činností svázaných s péčí o zeleň i nabídla i ucelený přehled zahradnických profesí. Na mnoho schopností a dovedností, které zahradníci ke své práci potřebují, jsme spojenými silami dokázali přijít sami, ale i tak nebyla nouze o překvapení. V praktické ukázce jsme poznávali větve opadavých i neopadavých stromů a keřů, a dozvěděli se o nich ještě mnoho zajímavého. V menších skupinkách jsme potom k obrázkům rostlin přiřazovali jejich názvy a semena, a k více než polovině z nich se nám povedlo najít i písničku nebo říkadlo, ve kterých se o nich mluví. Mimochodem, což takhle dát si špenát?

Po svačině nás už přímo v naší třídě čekala paní Vlková, projektová manažerka pracující na Ministerstvu zdravotnictví. Od ní jsme se dozvěděli nejen, podle jakých kritérií dává projektový manažer dohromady svůj tým, jak se postupuje od nápadu k jeho uvedení do praxe, a odkud se peníze na podobné projekty berou, ale také, kolik práce a peněz je potřeba k vytvoření ambulantních „domečků“, které pomáhají dětem s problémy trávit co nejvíc času doma a ve škole místo v nemocnici, a kteří profesionálové budou v těchto domečcích pracovat.

Posledním bodem programu byla reflexe. Při ní si každý žák vybral dvě libovolné profese, které mezi sebou porovnával, a potom se hlouběji zamyslel nad jedním povoláním a zvážil, nakolik a proč pro něj je či není vhodné.

/

Vysvědčení a pizza – třeťáci

Učivo prvního pololetí bylo plné zajímavých témat, naučili jsme se spoustu nového. Pozorné čtení s porozuměním si děti jistě procvičí, když si doma s rodiči sednou nad svým slovním hodnocením; ještě před předáním vysvědčení jsme si ale v praxi prošli mnoho témat, s kterými jsme se ve výuce setkali. Stačila k tomu obyčejně – neobyčejná pizza, při jejíž přípravě a následné konzumaci jsme si procvičili nejen práci ve skupině, ale zapojili jsme i všechny smysly, a posléze i zažívací soustavu. Kromě toho jsme si zopakovali dělení celku na části. A aby nepřišla zkrátka ani angličtina, přidáváme ještě jednu informaci: Šunka se anglicky řekne . To se docela hodí, že? Ham, ham, ham….

 

 

 

 

 

Mikuláš ve škole

Letošní Mikuláš se opět vydařil. Páťáci si rozdělili role, tentokrát si chlapci vyzkoušeli andílky a dívky byly čertice. Všichni zvládli své role se ctí, včetně svatého Mikuláše. Žáci všech tříd se pochlubili básničkou či písničkou a andělé jim pak rozdali sladké nadílky.

/

Začínáme s vyjmenovanými slovy – 3. třída

Na začátku listopadu jsme začali s vyjmenovanými slovy po B. Postupně jsme se seznámili se všemi slovy, objevili jsme význam jednotlivých slov při různých aktivitách ve skupinách, ve dvojicích i samostatně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořili jsme si také několik pomůcek pro lepší zapamatování:

Přehled všech VS po B, který se nám vejde do kapsy.

 

 

 

 

 

 

Na tabletu jsme si vytvořili několik slov a umístili jsme si je na nástěnku.

 

 

Objednávky knih z katalogů Knižní klub Fragment, Knižní klub Albatros, Knížata, Mladá fronta a další

Vážení rodiče a žáci naší školy.

Byla jsem pověřena nabídkou a objednáváním knih z nabízených katalogů. Protože chceme šetřit naše lesy a nehromadit papírový odpad, požádala jsem firmy nabízející katalogy o jinou formu nabídky. Do tříd dostaneme od nakladatelství vždy jeden výtisk k prohlížení žákům.  Pokud se žákům něco bude líbit, můžeme mu stranu k objednání vytisknout a on ji odnese domů. Další možnost k prohlížení v katalozích je na počítači .

zde uvádím odkazy:

https://www.kmc.cz/c/katalogy-ke-stazeni/
https://www.knizata.cz/data/files/a/7/7/0/d/a770d472483d031052d43711ea0ada8e9d7b811c.pdf

Knižní klub

Pokud si něco vyberete z nového nebo i starého katalogu. Vytisknete si objednávkový list, vyplníte a žák mi objednávku donese. Kdo nemá možnost k tisku, napište mi email s žádostí a já to vytisknu. Objednávka musí být podepsána zákonným zástupcem.

Termíny k uzávěrce má každý katalog jiný. Jakmile objednaná kniha dojde, pošlu Vám zprávu v žákovské s požadavkem na uhrazení a vyzvednutí.

Těším se na spolupráci.

Miriam Neubertová

/

Podzimní učení venku – 3. třída

Od září jsme se poctivě chodili učit každý čtvrtek na čerstvý vzduch do okolí naší školy nebo do nedalekého lesa. Probírali jsme různá témata – základní informace o Praze, povrch České republiky, stromy známé i neznámé, houby a další. Výuku si vždy užíváme a ve volných chvílích sami zkoumáme, stavíme a pozorujeme na vlastní pěst, to co nás zrovna v danou chvíli zajímá. Nezapomínáme ani na kolektivní pohybové hry, pracujeme ve skupinách, sami nebo ve dvojici.