3. třída

Třídní učitelka Mgr. Kristina Hořáková, konzultační hodiny: pondělí 14–15 h (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

ÚTERÝ ŠD VYZVEDÁVÁNÍ

Vážení rodiče, vzhledem k našemu Velikonočnímu jarmarku dne 16.4., prosíme o včasné vyzvedávání žáků. Po 15 hodině budou žáci z ŠD vedeni do Špejcharu a tam je můžete vyzvedávat. Pokud ještě budou na kroužku, budou převedeni z kroužku nebo na kroužek od školy na Špejchar a obráceně. Své vyzvednuté dítě musíte nahlásit u vychovatelek nebo zástupců vychovatelek. V případě, že bude dítě odcházet samostatně, uveďte prosím, že za dítě přebíráte zodpovědnost od …. a podpis do notýsku ŠD.

Děkuji.

Miriam Neubertová

/

Aktuality z činnosti 3. třídy

Vyrážíme do pravěku

Porozumět starým, prastarým dějinám je těžké. Pomocí na výpravě do pravěku nám byla výprava do Říčan – do muzea. Tam jsme si mohli prohlédnout pravěké nálezy z našich končin, vyzkoušet si vyrobit drátěný šperk a hliněnou nádobu jako v době kamenné. K tomu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Po návratu jsme doplnili tyto poznatky četbou z Osady Havranů od Eduarda Štorcha. Bylo krásné pozorovat děti, jak se na četbu soustředí, poslouchat jejich objevy z četby. Už nás pak ani nepřekvapilo, jak výstižné byly jejich “jeskynní malby”, i když jen uhlem na papíře.

 

Grafy a zlomky ve 3.třídě?

Celý leden bylo na nás, třeťácích, zaznamenávat teploty v meteostanici. Co s těmito nashromážděnými daty? Ideální příležitost pochopit, co je graf a co nám prozradí. První náročný úkol bylo nalézt body na spojnicích, další správně je pospojovat – pozor, ne nejbližší bod, ale následující! Výsledek stál za to – děti byly evidentně hrdé na to, co dokázaly, zvlášť, když jejich práci ocenili i páťáci, kteří o pár dnů později řešili také problematiku grafů, i když už na složitější úrovni.

V další hodině matematiky dostaly děti překvapivé zadání – nakreslete si pizzu! Co s pizzou v matematice? Přece nakrájet! Na poloviny, polovina poloviny je čtvrtina pizzy…. Díky těmto praktickým zkušenostem mohlo nedávno od dětí zaznít při řešení jedné náročné úlohy – “ty třetiny si musíme rozdělit na šestiny, abychom mohli poznat, jakou část třetin dá polovina!”

 

Kam s ním?

Po idylických Vánocích jsme se s třeťáky začali zabývat prozaickým tématem,  kam s tím, co zbylo po všech dárcích a krásných papírech. Kam s tím vším odpadem? Využili jsme vzdělávací program v ekocentru Toulcův dvůr Kam s ním, kde jsme si zkoušeli odpad třídit i poznávali, k čemu je možné ho znovu zužitkovat. Děti se v rámci aktivity mohly přímo stát určitým vylosovaným odpadkem a putovat po jeho cestách – na skládku, nebo k zužitkování. Všechny děti si prakticky vyzkoušeli výrobu recyklovaného papíru. Také mohli objevit v hádance, který odpad je nejlepší – ŽÁDNÝ!

            

Vánoce ve třetí třídě

Celý rok nás provází školní strom a tak jsme zkusili navrhnout, že by mohl být i naším stromem vánočním. Děti nápad přijaly bez zaváhání. Část ozdobiček si samy vytvořily, část dostaly od lektorek plavání jako vánoční dáreček. Samotný sváteční den jsme vyzdobili třídu, nachystali cukroví. Aby nebyla pozornost zaměřena jen na hmotné dárky, děti si navzájem udělovaly ocenění, medaile, podle toho, co na kom vidí dobrého. Na každého se dostalo, každý byl oceněn. Posléze i samotnými dárky pod stromečkem byli obdarování všichni, nikdo nebyl bez dárku (děkujeme tímto i rodičům za spolupráci). Společný zpěv koled a následující hry s novými hračkami a prohlížení nových knížek příjemně sváteční den zakončily.

 

Pokračujeme v poznávání stromů

Třeťáci skvěle vstoupili do badatelského projektu, který obnáší průběžné zjišťování údajů a zkoumání objektu z různých stran. U svých stromů V Ladech změřili pomocí klinometru výšku, pomocí krejčovského metru obvod kmene (už tedy víme, co je obvod!). Pokračují ve fenologických záznamech změny barev listů. Na výukovém programu v Kunratickém lese se seznámili se stromy, rostoucími v okolí a jejich obyvateli. Ve škole zase blíže poznávali semena a plody stromů. V Toulcově dvoře si na Dni stromů vyzkoušeli dřevo jako materiál – řezali, zatloukali, vydlabávali, někteří zkusili i soustružit! Všichni pracovali s nadšením a velkým soustředěním.

Projekt třeťáků – Stromy V Ladech

Poté, co jsme zmapovali své mysli, co bychom chtěli letos objevovat, o čem bádat, na co hledat odpovědi, se ukázalo, že dost otázek se týká přírody. Co tedy zjistit, co roste před “našimi dveřmi”, v naší ulici V Ladech? Nejprve jsme si vytvořili plán ulice. Pozorování jsme zúžili na stromy a ještě více na listnaté stromy. Co se s nimi bude v průběhu roku dít? Jak se budou měnit? Už jenom zjištění jejich názvů nebylo úplně jednoduché. Ověřili jsme si, že nestačí vidět pouze listy, důležité jsou i plody. Vše podstatné jsme fotograficky zaznamenali a zahájili fenologická pozorování – jakou barvu mají listy nyní? Budeme průběžně zaznamenávat, jak se mění, a možná i zadáme do celosvětového programu Globe! Bádání zahájeno!

Objevujme svět, který je kolem nás

Milí třeťáci!

Moc se na vás těším! Čeká nás pár změn a mnoho nových objevů. Budeme se učit vědecky bádat a zkoumat, i když hlavně v našem nejbližším okolí. Těšte se, i tam je co ke zkoumání. Budeme objevovat nové souvislosti v českém jazyce, známá prostředí v matematice nás povedou k neznámým objevům. Budeme zkoumat i sami sebe, abychom lépe rozuměli sobě, svému učení. Budeme si klást otázky a hledat odpovědi. Takže – hurá do školy!

Kristina Hořáková

 

/

Sportování v Kunraticích

Dnešní sportovní den v areálu kunratické školy jsme si parádně užili. Nejprve jsme vyzkoušeli, jak nám to hází kriketovým míčkem, potom jsme se přesunuli na běžeckou dráhu a pokořili 60 metrů. Po svačinové pauze jsme pokračovali v hale skokem do výšky a závěrem jsme okusili doskok do pískoviště. A jak se nám v disciplínách dařilo? Náramně!

 

/

Třeťáci – 5. den ŠvP

Uteklo to jako voda, diplomy rozdány, jedeme domů.

 

 

/

Třeťáci – 4. den ŠvP

Prší. Ale nám to nevadí. Čteme Kopyta a Mňouka, píšeme deníčky, plníme úkoly na stanovištích v budově a slavíme narozeniny Tomáška.

 

/