3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Rotsčidlová, konzultační hodiny: pondělí 14:00–15:00 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Čtenářská dílna pro rodiče

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám dali ochutnat, co probíhá ve čtenářských dílnách. Děti samy Vám vysvětlí pravidla čtenářské dílny, zakusíte, co zažívají děti při společném soustředěném čtení, zjistíte, jaké výukové cíle při těchto dílnách sledujeme a sami si vyzkoušíte, jakými metodami se k nim dostáváme.

Kdy? v pondělí 14. října od 17.00 hod.

Kde? ve škole

Co s sebou? nejlépe svou rozečtenou knihu, ale budou i na místě k dispozici

Prosíme o potvrzení, že máte zájem se zúčastnit, do pátku 4.10. prostřednictvím e-mailu třídní učitelce, či vyplněním návratky v týdenních plánech.

Děkujeme a těšíme se na vás.

Školní čtenářský tým.

 

/

Aktuality z činnosti 3. třídy

Vyplouváme

V pondělí společně nastupujeme na plavbu málo probádanou zemí knížek, přírody, vyjmenovaných slov, matematiky, slovních druhů i angličtiny. Čekají nás nové zážitky ve škole a v jejím blízkém i širokém okolí. Opět se budeme chodit učit ven a stále máme plavání. Novinkou v našem rozvrhu jsou nejenom dílny psaní – nechte se překvapit. Protože to, co víme je jako kapka, ale co ještě nevíme je celý oceán.
Těšíme se na vás a na to, co společně zažijeme.

Michaela Rotsčidlová

Vzpomínka na celodenní výlet na Konopiště

Třeťáci na závěr školního roku vyrazili na celodenní výlet. Vlakem jsme jeli (někteří poprvé v životě) do Benešova, kde jsme zahájili turistickou stezku S medem za medvědem. Ta dětem představila nejzajímavější místa Benešova a pokračovala vyhledáváním zajímavostí i v konopišťském parku. Vzhledem k horkému počasí jsme k přesunu z města k zámku využili turistický vláček. Při procházení parkem už děti prostředí tak nadchlo, že chvilkami na horko i zapomněly. Medvěda jsme sice neviděli, ale pávi nás doprovázeli po Růžové zahradě. Po náročném přesunu jsme se vrátili již po svých do Benešova a zchladili se v klimatizovaném City Elefantu. Ke škole jsme se vrátili před sedmou hodinou a byl čas nachystat si večeři a uložit se ke spánku. Vzhledem k celodennímu putování děti usínaly celkem ochotně :-).

  

Prázdniny jsou tady!

Něco hezkého se končí, něco hezkého začíná. V naší třídě proběhlo velké loučení – s “odlétající” paní učitelkou Radkou i s paní učitelkou Kristou, která třídu předává po třech letech společného poznávání. Po pár dojemných chvilkách a milých dárečcích jsme se nakonec rozloučili a přejeme i takto dětem a Vám všem

krásné prázdniny, plné zajímavých zážitků a společně strávených chvil!

Objevujme svět, který je kolem nás

Milí třeťáci!

Moc se na vás těším! Čeká nás pár změn a mnoho nových objevů. Budeme se učit vědecky bádat a zkoumat, i když hlavně v našem nejbližším okolí. Těšte se, i tam je co ke zkoumání. Budeme objevovat nové souvislosti v českém jazyce, známá prostředí v matematice nás povedou k neznámým objevům. Budeme zkoumat i sami sebe, abychom lépe rozuměli sobě, svému učení. Budeme si klást otázky a hledat odpovědi. Takže – hurá do školy!

Kristina Hořáková

 

/