3. třída

Třídní učitelka Mgr. Kristina Hořáková, konzultační hodiny: pondělí 14–15 h (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Žáci učí rodiče

V pondělí 26. 11. se v naší škole konala akce, která měla rodičům pomoci orientovat se v metodách matematiky profesora Hejného, podle které v naší škole učíme. Hlavními aktéry akce byli naši žáci, kteří se ujali role lektorů a provedli rodiče jednotlivými matematickými prostředími. Zúčastnilo se 27 rodičů a 15 žáků ze 3., 4. a 5. třídy. Předpokládáme, že teď již rodiče tolik nebude strašit Děda Lesoň a nebudou se obávat jízdy Autobusem, bravurně se vypletou z Pavučin, Hadi se stanou jejich kamarády, násobit v obdélnících bude zábava a Krokování uplatní nejen v tanci.

Tuto akci opakujeme ve čtyřletém cyklu, abychom umožnili rodičům vhled do efektivních způsobů výuky matematiky, pomocí kterých získáváme zájem žáků pro celoživotní vzdělávání. Ohlasy rodičů jsou velice pozitivní. Přínos pro žáky v oblasti osvojených způsobů učení (sdílení vědomostí, práce s chybou, předání zkušeností, dovednost zdůvodnit a vysvětlit svůj postup), se projevuje také v dalších předmětech, nejen v matematice.

Naše škola vytváří podmínky pro individualizaci v přístupu k osvojování metod, které se stávají trvalými základy pro další studium.

/

Aktuality z činnosti 3. třídy

Pokračujeme v poznávání stromů

Třeťáci skvěle vstoupili do badatelského projektu, který obnáší průběžné zjišťování údajů a zkoumání objektu z různých stran. U svých stromů V Ladech změřili pomocí klinometru výšku, pomocí krejčovského metru obvod kmene (už tedy víme, co je obvod!). Pokračují ve fenologických záznamech změny barev listů. Na výukovém programu v Kunratickém lese se seznámili se stromy, rostoucími v okolí a jejich obyvateli. Ve škole zase blíže poznávali semena a plody stromů. V Toulcově dvoře si na Dni stromů vyzkoušeli dřevo jako materiál – řezali, zatloukali, vydlabávali, někteří zkusili i soustružit! Všichni pracovali s nadšením a velkým soustředěním.

Projekt třeťáků – Stromy V Ladech

Poté, co jsme zmapovali své mysli, co bychom chtěli letos objevovat, o čem bádat, na co hledat odpovědi, se ukázalo, že dost otázek se týká přírody. Co tedy zjistit, co roste před “našimi dveřmi”, v naší ulici V Ladech? Nejprve jsme si vytvořili plán ulice. Pozorování jsme zúžili na stromy a ještě více na listnaté stromy. Co se s nimi bude v průběhu roku dít? Jak se budou měnit? Už jenom zjištění jejich názvů nebylo úplně jednoduché. Ověřili jsme si, že nestačí vidět pouze listy, důležité jsou i plody. Vše podstatné jsme fotograficky zaznamenali a zahájili fenologická pozorování – jakou barvu mají listy nyní? Budeme průběžně zaznamenávat, jak se mění, a možná i zadáme do celosvětového programu Globe! Bádání zahájeno!

Objevujme svět, který je kolem nás

Milí třeťáci!

Moc se na vás těším! Čeká nás pár změn a mnoho nových objevů. Budeme se učit vědecky bádat a zkoumat, i když hlavně v našem nejbližším okolí. Těšte se, i tam je co ke zkoumání. Budeme objevovat nové souvislosti v českém jazyce, známá prostředí v matematice nás povedou k neznámým objevům. Budeme zkoumat i sami sebe, abychom lépe rozuměli sobě, svému učení. Budeme si klást otázky a hledat odpovědi. Takže – hurá do školy!

Kristina Hořáková

 

/

Sportování v Kunraticích

Dnešní sportovní den v areálu kunratické školy jsme si parádně užili. Nejprve jsme vyzkoušeli, jak nám to hází kriketovým míčkem, potom jsme se přesunuli na běžeckou dráhu a pokořili 60 metrů. Po svačinové pauze jsme pokračovali v hale skokem do výšky a závěrem jsme okusili doskok do pískoviště. A jak se nám v disciplínách dařilo? Náramně!

 

/

Třeťáci – 5. den ŠvP

Uteklo to jako voda, diplomy rozdány, jedeme domů.

 

 

/

Třeťáci – 4. den ŠvP

Prší. Ale nám to nevadí. Čteme Kopyta a Mňouka, píšeme deníčky, plníme úkoly na stanovištích v budově a slavíme narozeniny Tomáška.

 

/

Třeťáci – 3. den ŠvP

Počasí nám opět přálo, jupí. Dopoledne jsme zkoumali květy v okolí a odpoledne nás čekal program o netopýrech v záchranné stanici Pasíčka. A jak večer? Tu kouzelník, tu tanečnice, zkrátka zábavný večer pod širým nebem.

 

 

 

/

Třeťáci – 2. den ŠvP

Dnes jsme se vydali na celodenní výlet do Pivnické rokle. Cesta byla dobrodružná, šli jsme polem, lesem, podél skal i potokem. A ačkoliv jsme nepotkali chráněného mloka skvrnitého, parádně jsme si to užili.

 

 

 

/

Nechte mě být – naše divadlo fórum

Třeťáci si pro ostatní třídy připravili interaktivní divadlo o klukovi jménem Fanda, který se dostává do nepříjemných situací. Společně s diváky se pokusíme Fandovi pomoci a děj změnit tak, aby se Fanda cítil lépe. Dokážeme to?

Musím třeťáčky moc pochválit. Vymysleli smysluplný příběh, spolupracovali, zvládli se naučit role a poprali se i s improvizací. Paráda!

 

/