Zvýšení cen obědů od 1. 5. 2022

Vážení rodiče,

jídelna, ze které dovážíme obědy, nám oznámila, že ke dni 1. 5. 2022 dochází ke zvýšení cen obědů, konkrétně se zvyšuje částka na nákup surovin (tj. částka, kterou hradí rodiče).

U obědů pro žáky, kteří v tomto školním roce (do 31. 8. 2022) dosáhnou věku 6 – 10 let, se zvyšuje cena ze 30,- na 32,- Kč za 1 oběd,

u obědů pro žáky, kteří v tomto školním roce (do 31. 8. 2022) dosáhnou věku 11 – 14 let, se zvyšuje cena ze 32,- na 34,- Kč za 1 oběd.

Jedná se tedy o měsíční navýšení o cca 44,- Kč. Toto zvýšení by měly pokrýt zálohy v nynější výši, kde je kalkulovaná i malá rezerva, takže nemusíte měsíční zálohy zvyšovat. Jednotlivce, kteří mají zpoždění v platbách, nebo ještě hradí starou výši záloh apod., budeme kontaktovat.

 

S velkou pravděpodobností dojde k dalšímu zvýšení cen od nového školního roku (vzhledem k tempu zdražování surovin i energií), a pak budeme muset přistoupit i ke zvýšení měsíčních záloh. Budeme vás informovat (informace budou dostupné zde na webových stránkách, na e-jídelníčku i na Google učebnách jednotlivých tříd).

 

Dostanete-li se někdo do situace, že z finančních důvodů pro vás není dále možné svým dětem obědy hradit, kontaktujte prosím vedení školy, existují možnosti, jak dětem zajistit, aby i v takovém případě mohly obědvat ve školní jídelně.

 

Děkujeme za spolupráci!

Vedení školy