Zrušení akce Halloween hrou 10. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci a prognóze vývoje šířením Covid 19, jsme po společném zvážení rizik pro prezenční výuku usoudili, že akci plánovanou na 10. 11. od 17 hodin musíme odvolat.

Děkujeme všem za přípravu a vloženou energii. Budeme se těšit na nejbližší možný termín, kdy bude možné akci v plném rozsahu realizovat.

Vedení Spolku rodičů a základní školy