Co vás čeká ve vlastivědě

Ve čtvrté třídě se seznámíte s učivem o naší vlasti – České republice. Školní rok bude rozdělen na část s učivem zeměpisným a dějepisným.

♣ Zde vidíte vaše vrstevníky, žáky naší školy v době před 100 lety.