Tovaryšské zkoušky

Jako učni si všichni již vyrobili: lodičku z kůry, kamenný brousek, košík z proutí, pouzdro na nůž na pásek, plechový štítek se svým monogramem, upředli metr vlákna vlny z ovčího rouna a utkali kousek látky. Po těchto zkušenostech a ukázkách dalších řemesel, kdy žáci nabyli určitých zkušeností, byl čtvrtek vyhrazen pro složení tovaryšské zkoušky. Každý měl za úkol vyrobit dva výrobky z řemesel,  která ho nejvíce oslovila a nabyl zde určité zručnosti. Nejtěžší byl model dřevěných hrábí na obracení sena. Nejoblíbenější bylo sestavení rozcestníku z přírodnin s cedulkami.

Cele dopoledne pod střechou venkovní restaurace, chráněni před deštěm, se řezalo, tepalo, tkalo, nýtovalo, šilo, vyřezávalo, vrtalo, popisovalo a lepilo. Výsledek byl úžasný. Všichni splnili. Samostatně se rozhodli, vybrali si materiál, nástroje a dokončili svá díla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po obědě ve společenské místnosti každý prezentoval svá díla, popisoval a zodpovídal otázky týkající se názvosloví zvolených nástrojů, použitých materiálů a pracovního postupu.

Výrobky si uložili do tovaryšské truhličky a mají je připravené pro vás, aby se pochlubili. A mají čím.

Jsem velice spokojen s jejich pílí, zaujetím a šikovností. Moje důvěra svěřit jim ostré nástroje, po poučení o správném zacházení a bezpečnosti, byla naplněna. Hotové výrobky, průběh práce a jejich spokojenost je mi odměnou za neuvěřitelné množství věcí, nářadí, ukázek a materiálu, který jsem musel dát dohromady, aby mohli vším projít během čtyř dnů školy v přírodě.

Dobrá věc se podařila.

Pan učitel