Pravěk ve 4. třídě

Na konci března jsme v hodinách vlastivědy dokončili období pravěku. Ve výtvarné výchově proběhla kresba uhlem pravěkých maleb na stěnách jeskyní. To byla příprava k propojení několika dalších předmětů a zahájení tvorby modelů pravěkých obydlí. Najít si na počítači modely a vyobrazení způsobů bydlení pravěkých obyvatel na našem území. Vypracování popisu stavby a výčet použitého materiálu při stavbě modelu. Vlastní tvorba a barevné dokončení práce. Uspořádání výstavy pro spolužáky.

Jak vše probíhalo a dopadlo, si můžete prohlédnout také ve fotogalerii.

pan učitel