Páteční pozdrav 01_23/24

Vážení rodiče, a především milí žáci a žákyně,

zdravím vás z naší-vaší školy v pátek před zahájením nového školního roku. Ve škole je již vše nachystáno na příchod dětí a všichni se už na ně těšíme. Paní učitelky, pan učitel, paní asistentky, vychovatelky, kuchařky i uklízečky a pan školník (zkrátka všichni 😊) spolupracovali na tom, aby bylo od prvních dnů dětem a všem dospělým ve škole dobře. Bylo pro mě, jako pro nového pana ředitele, příjemné sledovat, jak jako tým spolupracují. Moc jim za to děkuji.

Od nového školního roku ukončila spolupráci se školou paní hospodářka Pálková. Tuto nečekanou situaci řešíme. V tuto chvíli máme dvě kolegyně, která náš tým posílily a budete se s nimi potkávat, komunikovat. Jedná se o paní Lenku Volfovou a slečnu Dariu Adlerovou.

Pro děti jsou samozřejmě ve škole důležití ti dospělí, kteří jsou s nimi nejvíce – jejich učitelé. Děti se tedy mohou těšit na své třídní paní učitelky a pana učitele:

1.A – Martina Němcová
1.B – Eliška Janotová
2.A – Kristina Hořáková
2.B – Michaela Šornová
3. A – Petra Votočková
3. B – Danuše Žáčková
4. třída – Kateřina Slaná
5. třída – Jan Vávra

A jak to bude v pondělí 4. září 2023? Sejdeme v 8:00 před budovou školy V Ladech (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně). Společně se přivítáme a představíme, přijde nás pozdravit paní starostka Šeberova a přivítáme naše nové prvňáčky. Děti se poté rozejdou do svých tříd, kde stráví jednu hodinu, poté začíná pro přihlášené družina, ostatní děti si budou rodiče vyzvedávat.

Prvňáky do školy doprovodí jejich patroni z páté třídy a rodiče se k dětem do třídy poté připojí, aby si je mohli vyfotit, poznat jejich třídu i paní učitelku. Zároveň hned proběhne jejich první třídní schůzka. Podrobnosti k organizaci jednotlivých tříd vám odeslali třídní učitelé.

V úterý již začíná pro přihlášené ranní družina od 7 hodin, dopolední vyučování stráví děti se svými třídními učiteli (prvňáci dvě hodiny) a od středy již rozjíždíme dle rozvrhu hodin.

Letošní školní rok shrnujeme do společného tématu NA CESTĚ, které se bude prolínat do aktivit jednotlivých tříd, souvisí s našim růstem, společným směřováním do nové budovy školy a zároveň jedinečnou cestou každého žáka, každého člověka.

Přeji vám všem krásný víkend a těšíme se na vás na všechny NA CESTĚ novým školním rokem… 

Za tým ZŠ

Jiří Luka

Sledujte nás také na Instagramu a Facebooku.