Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení nového školního roku

Všichni se sejdeme ve středu 1. září 2021 v 8:00 h před budovou školy. Po slavnostním zahájení proběhne uvítací zvonění prvňáčků na školní zvon v doprovodu patronů z řad žáků 5. třídy. Výuka bude probíhat do 8:45 – 9:00 hod. Následuje informativní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy. Obědy budou vydávány dříve, předpokládáme od 10:30 – 11 hodin (tuto informaci upřesníme po domluvě s jídelnou). Chod ŠD je zajištěn do 17 hod.

Historický milník v životě školní budovy

Jako nový milník v historii školy se od září otevřou dvě paralelní první třídy. Od 1. 9. 2021 bude navýšena kapacita školy a další kmenová učebna vznikne z místnost školní družiny v přízemí. Bude upravena jako třída pro 14 žáků, osazena interaktivní tabulí s projektorem, pořízeny nové lavice a židle, posílen signál wifi sítě a celá zadní zeď bude sloužit jako korková nástěnka.

Těšíme se na společné setkání ve zdraví a v řádně zahájeném novém školním roce.

Jaroslav Střeštík