Letní prázdniny a úprava termínu zahájení školního roku

Hlavní prázdniny pro naše žáky probíhají od 1. 7. do 2. 9. 2022.

Na základě souhlasu MŠMT pro naši školu je začátek školního roku posunut na pondělí 5. 9. 2022, z důvodu uzavírky silnice spojující obce Šeberov a Hrnčíře.

Slavnostní zahájení školního roku 2022 – 2023 proběhne od 8 hodin před budovou školy V Ladech 6. Toto zahájení se týká také žáků 2. tříd, kteří budou navštěvovat detašované pracoviště v Hrnčířích. Tam bude výuka zahájena v úterý 6. 9. 2022.

Přejeme všem pěkné léto a těšíme se shledání ve zdraví po prázdninách.

ředitel školy