Jako ryba ve vodě

Vplouváme do druhé třídy! A to téměř doslova, neboť voda bude naším letošním velkým tématem. Co všechno objevíme při plavbě, se teprve ukáže. Určitě nás čekají nové a zajímavé objevy, ale i překážky, se kterými si hravě poradíme, když budeme držet při sobě. Objevovat nebudeme jen příběh vody, ale ponoříme se do vod dalších příběhů a knih … čtenářství totiž bude naším druhým celoročním tématem. Protože „čtenář ve škole je jako ryba ve vodě“. Těším se na všechny společné chvíle :).

Barbora Čížková