Čtení a zase čtení

Vyskočil na mě na internetu vtip. Ano, stále se opakuje, jak je čtení důležité, jak podporuje učení, kreativitu a ano, níže to zopakuju i já, protože je to fakt. Ale ruku na srdce. Jdeme našim dětem příkladem?

On ten vtip vlastně není ani tak vtipný, spíše je pravdivý. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme, jaký vzor dětem předkládáme. Byl jsem minulý čtvrtek v čekárně u lékaře a maminka i dcerka byly na mobilu, tatínek i oba synové se dívali do zařízení. V restauraci (ano, tam nechodíme kvůli čtení, ale povídat si můžeme) se posadil mladý hezký pár a místo, aby se na sebe zamilovaně dívali, nebo tak něco, tak oba byli zaujati virtuální komunikací. Možná si spolu psali, nevím. Před časem jsem s partičkou starších pánů (rozuměj mého věku :-)) hrál badminton, byl s námi i můj syn. Po skončení zápasu jsme se všichni (kromě něho) hnali k telefonům, co kdyby. Syn se nám smál a říkal něco o tom, že pořád mentorujeme mladé, jak jsou závislí na technologiích…

Co s tím? Není potřeba moc slov. Vlastní opravdový příklad zmůže více než tisíce přednášek. U nás ve škole je čtení vlajkovou lodí kvalitního vzdělávání. Jsme součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu, který je na rozvoj čtenářství zaměřen. Aby učitelé a potažmo rodiče, dospělí průvodci dětí mohli na své svěřence smysluplně působit, sami se musí snažit být dobrými a zapálenými čtenáři. Samotný název projektu se promítá do naší vize Škola pro úspěch každého žáka. Každý je ale jiný, jistě si vybírá i jiné typy knížek a nosný je především náš osobní příklad. Najděme si s dětmi večer čas a čtěme si s nimi, čtěme jim, povídejme si o knížkách, vyprávějme vlastní příběhy, hrajme slovní hry. Jistě vás napadne mnoho jiných zajímavých aktivit. Za námahu to stojí a podpoří to naši snahu ve škole. Jsme tu přece společně pro naše-vaše děti.

Pokud ještě potřebujete trochu teoretických poznámek, tak čtěte dál, jinak si běžte raději s dětmi číst :-). Čtení je totiž jednou z důležitých dovedností, kterou můžete předat svým dětem a kterou potřebují k úspěchu ve škole i v životě. Proto vás, milí rodiče, prosíme o podporu v této oblasti. Nebojte se vydat s vašimi-našimi dětmi na dobrodružství do světa knih a s radostí pozorujte, jak se jejich mysl a představivost rozvíjí. Jak konkrétně to, milí rodiče, můžete udělat?

 • Čtěte si společně s dětmi od útlého věku pravidelně a pěstujte tak odmalička jejich pozitivní vztah ke knížkám. Stačí chvilku denně, třeba před spaním.
 • Vybírejte jim knihy podle zájmů, potřeb a jejich úrovně, nabízejte jim různé žánry a formáty. Berte je do knihkupectví. Nechte je si vybrat knihu.
 • Zajímejte se o to, co děti čtou, povídejte si s nimi o knížkách.
 • Buďte jim příkladem, sami si čtěte a říkejte jim o tom, co čtete, co vás baví, nebaví.
 • Umožněte dětem doma ke knihám přístup.
 • Můžete se zapojit do některých projektů: Čtení pomáhá (https://www.ctenipomaha.cz/) , Celé Česko čte dětem (https://celeceskoctedetem.cz/), Rosteme s knihou (https://www.rostemesknihou.cz/) a místních aktivit knihoven.

Proč stojí zato dětem číst? Důvodů je mnoho – čtení knih, časopisů a jiných textů např.:

 • rozšiřuje slovní zásobu vašich dětí, čím více slov znají, tím lépe budou schopni komunikovat a vyjadřovat své myšlenky,
 • rozvíjí kritické myšlení,
 • povzbuzuje děti ke kladení otázek a zamyšlení se nad tím, co čtou,
 • stimuluje fantazii: při čtení si děti představují příběhy, postavy a místa z knížek,
 • zlepšuje dovednosti pisatelství: čtenáři vidí, jak jsou slova správně používána a jaké jsou správné struktury vět,
 • zvyšuje koncentraci, tím že vyžaduje pozornost a trpělivost, tyto dovednosti jsou přenositelné do mnoha aspektů života, včetně školy a práce,
 • rozšiřuje obzory: knihy otevírají okna do různých kultur, do historie, postojů, což je nosné pro jejich celkový rozvoj a porozumění světu kolem sebe,
 • posiluje vztahy: pokud je společnou aktivitou rodičů a dětí, povzbuzuje komunikaci a vytváří silné rodinné i přátelské vztahy,
 • je nosné pro úspěch ve škole: žáci, kteří jsou v mladém věku vystaveni čtení dosahují lepších akademických výsledků,
 • rozvíjí empatii: při poznávání příběhů a různých osudů a situacích se děti vciťují do emocí a prožitků druhých,
 • je klíčem k celoživotnímu učení: kdo má rád čtení, bude pravděpodobně pokračovat v učení po celý svůj život.

Jistě bychom společně našli další pohledy na přínos čtení. Věřím tomu, že podpora čtení u dětí je investicí do budoucnosti, zlepšuje kvalitu života.

Dočetli jste až sem? V dnešní době obrázků a videí to oceňuji – klobouk dolů. Dost řečí, jdu si číst :-).