Aktualizace termínů v celoročním plánu

Vážení rodiče,

termín vánočního vystoupení byl nově stanoven na čtvrtek 22. 12. 2022 od 17 hodin.

Velikonoční Jarmark se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 14 hodin.