Vítáme prvňáčky!

Vítáme mezi námi prvňáčky. První den bychom prvňáčky rádi přivítali a uvedli je do počátku jejich školní docházky. Začátek si odzvoní na školní zvon. Podporu jim po celý rok nabídnou žáci páté třídy, kteří se stanou od prvního dne jejich patrony a doprovodí je první den do jejich třídy. A co nás čeká? Naučíme se číst a psát s pomocí učebnic, které systematicky rozvíjejí čtení a psaní s porozuměním s názvem „Čteme a píšeme s Agátou“, abychom mohli být pasováni na čtenáře. Podle metody pana Hejného vplujeme do zákonitostí počítání a matematiky. Rozhlédneme se kolem nás a poznáme lépe své okolí. Zaměříme se také na rozvoj dovedností potřebných v běžném životě. V letošním roce nás čeká mnohé čtení, povídání, programy o včelách, jejich životě a péči o ně. Snad se s nimi mnohé naučíme a celý rok v pilné práci i zábavě naplníme dle přísloví „ Jako včela, chop se díla, v svorné práci naše síla.“ Právě včelky nás mnohé naučí přátelství, práci, trpělivosti i pořádku.

Na nové prvňáčky se těší paní učitelka Anna Nosková společně s paní asistentkou pedagoga Danielou Weber