Družina

Základní informace o školní družině ZŠ V Ladech

Přihlášení do školní družiny:

Každý žák, navštěvující školní družinu, musí odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku a Zápisový lístek (Zápisový lístek odevzdejte v září). Přihlášku a zápisový lístek je nutné vyplnit zvlášť pro každý školní rok, kdy trvá zájem o docházku do ŠD.

Školní družina má v současné době 4 oddělení (3 odpolední a jedno ranní) a kapacitu 100 míst.

Od září 2018 nabízíme rozšířenou kapacitu školní družiny pro všechny zájemce z 1. – 3. třídy. Dále plánujeme od října otevřít další oddělení zaměřené zejména pro žáky 4. a 5. třídy (v případě zájmu dostatečného počtu žáků) a bude určeno pro smysluplné trávení času před zahájením odpoledních kroužků, ale nabídne také vlastní náplň úměrnou zájmu starších dětí. Do ranní družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. třídy, bude-li dostačovat kapacita, budou přijati i žáci 4. a 5. třídy.

Do přihlášky prosím uveďte, zda máte zájem o odpolední ŠD, ranní ŠD, či obojí, děkujeme.

Ceny školného ŠD:

Za odpolední družinu je stanoveno školné 200,- Kč za každý kalendářní měsíc, i započatý.

Za ranní družinu je stanoveno školné 40,- Kč za každý kalendářní měsíc, i započatý.

Platba školného ŠD:

Úhrada školného se provádí převodem na účet školy číslo 2001039379/0800.

Variabilní symbol Vašeho dítěte pro platby školní družiny bude uveden v notýsku školní družiny, nebo vám jej sdělí hospodářka školy.

Platby školní družiny se provádí 2x za školní rok, a to v září za měsíce září – prosinec a v lednu za měsíce leden – červen. Termíny splatnosti jsou 15. září a 15. ledna.

Docházka a režim ŠD

Ranní ŠD je v provozu od 7:00 do 7:40.

Odpolední ŠD je v provozu od 11:40 do 17:00 hodin.

Vyzvedávání dětí je možné od doby, kdy jsou po obědě do 13:30 a potom od 15:00 hodin. (V době od 13:30 do 15:00 hodin probíhá program ŠD).

 

Odhlášení ze školní družiny:

V případě, že změníte názor a nechcete, aby Vaše dítě nadále využívalo školní družinu, je nutné tuto skutečnost oznámit písemnou formou a doručit do kanceláře školy.

Pokud tak neučiníte, není škola odpovědná za případné vzniklé nedoplatky, a budete tedy povinni je uhradit.

Školné za školní družinu je účtováno za každý, i započatý, měsíc.

Oddělení školní družiny:

1. oddělení: Daniela Weber, konzultační hodiny: 11–11, 30 h (po domluvě)
2. oddělení: Miriam Neubertová, konzultační hodiny: 11–11, 30 h (po domluvě)
3. oddělení: Anežka Pytlounová, konzultační hodiny: 11–11, 30 h (po domluvě)

4. oddělení: od října 2018 pro žáky ze 4. a 5. třídy (v případě zájmu)

Aktuality z družiny

Dramatizace pravěk a

Milí rodiče a žáci,

na školní slavnosti jste měli možnosti shlédnout dvě divadelní scénky žáků ze III. oddělení družiny.

Chtěli jsme si letos, jen tak pro radost a příležitostně pro spolužáky, zahrát divadlo. Doslova celé, od scénáře po rekvizity, je práce žáků. Žáci sami vymýšleli nejrůznější témata, nakonec se rozhodli pro: Pravěk a Mořeplavci. Navrhovali, o čem by naše příběhy mohly být. Všechno jsem pečlivě zapisovala, pak jsme museli krátit. A pro inspiraci jsme četli z knihy Lovci mamutů. Vyráběli jsme rekvizity z kartonů. Vyzkoušeli jsme hrnčířské řemeslo a vyrobili misky a hrnce z modelovací hmoty. Některé pomůcky a rekvizity vyplynuly spontánně, z dřevěného rámu a dřívka vznikla důmyslná past na králíka. Nejvíce času žákům zabralo ušití plyšového maskota – králíka. Text písničky postupně vznikal z nápadů žáků, kupodivu melodii měli hotovou za chviličku. Do textu jsem propašovala jen návod, jak získat křesáním jiskru, žáci hned byli přesvědčeni, že zakončení verše musí být: „vznikne z toho plámen“. Přestože se nám písnička vůbec nerýmuje, dětem se zakrátko vžila.

Pro Mořeplavce žáci chtěli dobrodružství s jeskyní, stavění různých druhů lodí, plavbu za pokladem a k novým přátelům na daleké pevnině. Písničku sice vymýšleli žáci společně, ale lví podíl měl (do té doby netušený talent) žák druhé třídy. Pro rekvizity bylo využito, co bylo doslova po ruce. Tak i děravý ubrus může být vorem.

Naše divadlo jsme si vymysleli a hráli už na podzim, pak jsme se mu v zimě nevěnovali a zase na jaře oprášili, postupně vyráběli další rekvizity, zdokonalovali a hráli si častěji. Tak si většina žáků vyzkoušela i většinu rolí. Proto když nastal den D – školní slavnost a přišlo málo herců, improvizovali jsme a děti dostaly role tak, aby děj mohly zahrát.

Myslím, že vše děti zvládly výtečně a za to ji patří velké uznání.

paní vychovatelka Anežka Pytlounová

/

DEN DĚTÍ A ŠD

Vážení rodiče,

MČ Šeberov pořádá den dětí ve sportovně oddychovém areálu v pátek 31.5. od 15:00.

Školní družina bude do 17:00 v areálu školy. Kroužek Florbal bude jako obvykle. Doprovod dětí na oslavu nezajišťujeme. Vyzvedněte si tedy Vaše dítě dle jeho zájmu. Děkujeme a přejeme dobrou zábavu.

/

ŠD po prázdninách

Zdravíme po prázdninách!

Odpočatí? Plni sil? Bude jich potřeba!

S družinou poletíme za objevy s malým letcem.

Od přírody přes vynálezy,

od minulosti až do budoucnosti.

Nebudeme prozrazovat víc.

Vaše paní vychovatelky

/

Školní družina jak se patří

Vítáme děti do školní družiny!

Jistě jste si o prázdninách užili zábavu, volno a poznali nové kamarády.

Také v družině potkáme nové kamarády – žáčky 1. třídy.

Tady máme ukázku, o čem se letos všichni hodně dovíme.

Zdroj obrázku: http://vcely.sh.cvut.cz/obrazky/P1010353_small.jpg

Vaše paní vychovatelky

 

/

Školní družina opět trochu jiná…

…nikoliv však horší!

Jistě si pamatujete, že jsem se s vámi, družinou a vůbec školou na konci školního roku rozloučila, a to hned ze dvou důvodů – odstěhovala jsem se z Prahy a v polovině listopadu čekám narození miminka. Proto se na vás v I. oddělení od září těší nová paní vychovatelka, Daniela Weber. Inu, nová… tak trochu “staronová”, neboť se na nás už několikrát byla podívat, hrála si s námi a vyráběla.

A já se mezitím zabydluji ve svém novém, německo-českém bydlišti. Městečku, které se na německé straně hranic jmenuje Bärenstein a na české jsou to Vejprty. Pokud byste někdy snad zavítali k nejvyššímu vrcholu Krušných hor, Klínovci (je tam moc hezká rozhledna), můžeme se pozdravit, je to od něj coby kamenem dohodil a zbytek došel :-). Stejně jako mě o prázdninách navštívily paní učitelky Iva Štainerová, Míša Rotsčidlová a Petra Votočková.

Rozhledna na nejvyšším vrcholu Krušných hor, Klínovci (1244 m. n. m.)

 

Paní učitelky na naučné stezce na Božím Daru

A jak jste si užili prázdniny vy? Pokud mi o nich chcete napsat a třeba i poslat nějakou fotku, budu moc ráda! Rodiče vám jistě pomohou s krátkým e-mailem na adresu kostakova@zsseberov.cz.

Během podzimu se na vás určitě přijedu podívat, a později vám přijedu ukázat i miminko :-).

Vaše paní učitelka Pája.