Družina

Základní informace o školní družině ZŠ V Ladech

Přihlášení do školní družiny:

Každý žák, navštěvující školní družinu, musí odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku a Zápisový lístek (Zápisový lístek odevzdejte v září). Přihlášku a zápisový lístek je nutné vyplnit zvlášť pro každý školní rok, kdy trvá zájem o docházku do ŠD.

Školní družina má v současné době 4 oddělení (3 odpolední a jedno ranní) a kapacitu 100 míst.

Od září 2018 nabízíme rozšířenou kapacitu školní družiny pro všechny zájemce z 1. – 3. třídy. Dále plánujeme od října otevřít další oddělení zaměřené zejména pro žáky 4. a 5. třídy (v případě zájmu dostatečného počtu žáků) a bude určeno pro smysluplné trávení času před zahájením odpoledních kroužků, ale nabídne také vlastní náplň úměrnou zájmu starších dětí. Do ranní družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. třídy, bude-li dostačovat kapacita, budou přijati i žáci 4. a 5. třídy.

Do přihlášky prosím uveďte, zda máte zájem o odpolední ŠD, ranní ŠD, či obojí, děkujeme.

Ceny školného ŠD:

Za odpolední družinu je stanoveno školné 200,- Kč za každý kalendářní měsíc, i započatý.

Za ranní družinu je stanoveno školné 40,- Kč za každý kalendářní měsíc, i započatý.

Platba školného ŠD:

Úhrada školného se provádí převodem na účet školy číslo 2001039379/0800.

Variabilní symbol Vašeho dítěte pro platby školní družiny bude uveden v notýsku školní družiny, nebo vám jej sdělí hospodářka školy.

Platby školní družiny se provádí 2x za školní rok, a to v září za měsíce září – prosinec a v lednu za měsíce leden – červen. Termíny splatnosti jsou 15. září a 15. ledna.

Docházka a režim ŠD

Ranní ŠD je v provozu od 7:00 do 7:40.

Odpolední ŠD je v provozu od 11:40 do 17:00 hodin.

Vyzvedávání dětí je možné od doby, kdy jsou po obědě do 13:30 a potom od 15:00 hodin. (V době od 13:30 do 15:00 hodin probíhá program ŠD).

 

Odhlášení ze školní družiny:

V případě, že změníte názor a nechcete, aby Vaše dítě nadále využívalo školní družinu, je nutné tuto skutečnost oznámit písemnou formou a doručit do kanceláře školy.

Pokud tak neučiníte, není škola odpovědná za případné vzniklé nedoplatky, a budete tedy povinni je uhradit.

Školné za školní družinu je účtováno za každý, i započatý, měsíc.

Oddělení školní družiny:

1. oddělení: Daniela Weber, konzultační hodiny: 11–11, 30 h (po domluvě)
2. oddělení: Miriam Neubertová, konzultační hodiny: 11–11, 30 h (po domluvě)
3. oddělení: Anežka Pytlounová, konzultační hodiny: 11–11, 30 h (po domluvě)

4. oddělení: od října 2018 pro žáky ze 4. a 5. třídy (v případě zájmu)

Aktuality z družiny

DEN DĚTÍ A ŠD

Vážení rodiče,

MČ Šeberov pořádá den dětí ve sportovně oddychovém areálu v pátek 31.5. od 15:00.

Školní družina bude do 17:00 v areálu školy. Kroužek Florbal bude jako obvykle. Doprovod dětí na oslavu nezajišťujeme. Vyzvedněte si tedy Vaše dítě dle jeho zájmu. Děkujeme a přejeme dobrou zábavu.

/

ŠD po prázdninách

Zdravíme po prázdninách!

Odpočatí? Plni sil? Bude jich potřeba!

S družinou poletíme za objevy s malým letcem.

Od přírody přes vynálezy,

od minulosti až do budoucnosti.

Nebudeme prozrazovat víc.

Vaše paní vychovatelky

/

Školní družina jak se patří

Vítáme děti do školní družiny!

Jistě jste si o prázdninách užili zábavu, volno a poznali nové kamarády.

Také v družině potkáme nové kamarády – žáčky 1. třídy.

Tady máme ukázku, o čem se letos všichni hodně dovíme.

Zdroj obrázku: http://vcely.sh.cvut.cz/obrazky/P1010353_small.jpg

Vaše paní vychovatelky

 

/

Školní družina opět trochu jiná…

…nikoliv však horší!

Jistě si pamatujete, že jsem se s vámi, družinou a vůbec školou na konci školního roku rozloučila, a to hned ze dvou důvodů – odstěhovala jsem se z Prahy a v polovině listopadu čekám narození miminka. Proto se na vás v I. oddělení od září těší nová paní vychovatelka, Daniela Weber. Inu, nová… tak trochu “staronová”, neboť se na nás už několikrát byla podívat, hrála si s námi a vyráběla.

A já se mezitím zabydluji ve svém novém, německo-českém bydlišti. Městečku, které se na německé straně hranic jmenuje Bärenstein a na české jsou to Vejprty. Pokud byste někdy snad zavítali k nejvyššímu vrcholu Krušných hor, Klínovci (je tam moc hezká rozhledna), můžeme se pozdravit, je to od něj coby kamenem dohodil a zbytek došel :-). Stejně jako mě o prázdninách navštívily paní učitelky Iva Štainerová, Míša Rotsčidlová a Petra Votočková.

Rozhledna na nejvyšším vrcholu Krušných hor, Klínovci (1244 m. n. m.)

 

Paní učitelky na naučné stezce na Božím Daru

A jak jste si užili prázdniny vy? Pokud mi o nich chcete napsat a třeba i poslat nějakou fotku, budu moc ráda! Rodiče vám jistě pomohou s krátkým e-mailem na adresu kostakova@zsseberov.cz.

Během podzimu se na vás určitě přijedu podívat, a později vám přijedu ukázat i miminko :-).

Vaše paní učitelka Pája.