Družina

Vychovatelky ve školní družině:
1. oddělení: Daniela Weber, konzultační hodiny: pondělí 11:00–11:30 (po domluvě)
2. oddělení: Miriam Neubertová, konzultační hodiny: úterý 11:50–12:35 (po domluvě)
3. oddělení: Anežka Pytlounová, konzultační hodiny: pondělí 11:00–11:30 (po domluvě)
4. oddělení: Iva Jindrová, konzultační hodiny: pondělí 11:00–11:30 (po domluvě)

Aktuality z družiny

Družinové notýsky – kroužky

Vážení rodiče, prosíme vyplňte do družinových notýsků, na které kroužky chodí vaše dítě. Je to důležité, abychom mohli děti předávat lektorům.  Důležité je hlavně vyplnit, zda se dítě vrací do ŠD, nebo si ho vyzvednete po kroužku u lektora (odchází samo). Věnujte prosím také pozornost skutečnosti, že družina končí svůj provoz v 17 hodin a děti, které navštěvují kroužky končící v 17 hodin a později, si musíte vyzvedávat u lektorů jednotlivých kroužků (pokud je kroužek v tělocvičně, děti již mají své věci v šatně u TV).

/

ŠD po prázdninách

Zdravíme po prázdninách!

Jistě jste plni zážitků a očekávání.

Budeme si povídat, naslouchat, číst, poznávat, stavět hrát i zpívat, psát, kreslit i malovat, modelovat i skákat a běhat.

Otevřeme brány knihám a trochu se namočíme. Snad nebudeme mít žízeň.

Těšíme se na Vás, Vaše paní vychovatelky

/