Zázemí a vybavení školy

Škola má kapacitu 165 žáků (7 tříd). Třídy jsou vybaveny moderním technickým vybavením: keramické a interaktivní tabule, počítače s připojením k internetu, wi-fi signál, stereo ozvučení, stavitelný nábytek, …

Interiéry tříd a chodeb jsou navrženy ve spolupráci s výtvarnicí, tak aby harmonicky působily na žáky mladšího školního věku. Součástí interiéru jsou užitné dekorace, které zásadním způsobem zlepšují atmosféru budovy.

Škola má k dispozici:

  • Vlastní tělocvičnu
  • Multifunkční hřiště v areálu školy
  • Multifunkční pracovnou s dalším využitím pro výuku jazyků
  • Vybavenou počítačovou učebnou
  • tři sady tabletů pro podporu výuky ve třídách
  • Naučnou zahradu s venkovní učebnou
  • Meteorologickou stanici s přístroji na pozemku školy
  • Vlastní jídelny, do které dováží obědy

Žáci v rámci výuky docházejí na nedaleké dopravní hřiště na pozemku MŠ.

Nová elektroinstalace, počítačová síť, osvětlení ve třídách a další  stavební úpravy, které přinesly nové prostory pro výuku a efektivnější využití stávajících prostor proběhly v roce 2009 v rámci náročné rekonstrukce. V roce 2011 byla provedena výměna podlahy v tělocvičně a úprava prostor školní družiny. V roce 2012 rekonstrukce stropu a podlahy v jídelně. (Tělocvična a  podkrovní prostory byly přistaveny ke škole v roce 1996.) V roce 2015 byl realizován projekt venkovní naučné zahrady a provedena rekonstrukce podlah chodby v 1. patře a rozšíření počítačové učebny. Další modernizaci přinesl rok 2017, kdy byl ve třídách zprovozněn WI-FI signál a provedena generální oprava podlahy v učebně v 1.p. V roce 2018 byly pořízeny tablety pro třídní učitele. Dále byly provedeny práce na snížení vzlínání zemní vlhkosti a oprava fasády na jižní straně, vztyčen nový lanový jehlan a opraven povrch na venkovním hřišti z prostředků zřizovatele. Využíváme tři sady mobilních učeben, které vždy tvoří 14 tabletů pro podporu výuky. Byla provedena instalace obkladu pro snížení hluku v obou školních  jídelnách. Průběžně se provádí modernizace audiovizuální techniky a počítačů. Probíhá malování tříd a každoroční generální úklid všech prostor. Od školního roku 2022/23 máme detašované pracoviště v Hrnčířích, kde jsou umístěny dvě třídy s druhými ročníky.

Díky dobrému hospodaření a plánování vedení školy efektivně využívá prostředky zřizovatele školy, poskytované v rámci rozpočtu a daří se neustále zlepšovat podmínky a zázemí pro kvalitní výuku.