Zapojte se

Knihovnička pro volné půjčování knih ve vestibulu školy

 Jak to funguje?

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihovničky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. Líbí se vám kniha v knihovničce a chtěli byste ji domů? Přineste za ni jinou na výměnu. Knihovnička slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Jaké knihy můžete přinést?

Knihovnička je primárně určena na knihy pro čtenáře školního věku. Dbejte tedy prosím na to, aby přinesená kniha byla vhodná pro děti a jednalo se o knihu, která má co dětem nabídnout (nejde přece o to se nějaké „hrozné“ knihy zbavit). Škola si vyhrazuje právo věnované knihy kontrolovat a nevhodné či poničené knihy z knihovničky vyřazovat.

 

S čím nám můžete pomoci?

Rádi bychom průběžně získávali odborníky z řad rodičů a uspořádali zajímavé besedy pro žáky (samozřejmě až to situace dovolí).

Dále plánujeme:

  • instalovat kameru do ptačí budky (v zimě na krmítko), s přenosem na obrazovku na chodbu – je potřeba prozkoumat možnosti, ceny atd.
  • chtěli bychom také realizovat venkovní nářaďovnu, abychom měli kam umístit rozměrné tělocvičné nářadí, které zabírá místo v tělocvičně a žáci se mu musí v hodinách tělesné výchovy vyhýbat
  • dosázet rostliny a upravit kus pozemku na jižní straně budovy

Můžete nám také pomoci se zajištěním kvalitní, ale cenově dostupné dopravy na školu v přírodě a další školní akce, zajistit různý materiál pro výuku VV a pracovních činností: papíry, odřezky dřeva, kartony, barvy, spojovací materiál, apod., nebo vás třeba napadne něco dalšího… vážíme si každé nabídky a spolupráce.

 

Prosíme všechny, kteří by mohli škole pomoci s realizací nebo finanční podporou, aby kontaktovali kancelář školy pro bližší informace.

Naše škola přivítá také finanční dary například na níže uvedené položky:

  • pořízení výtvarných pomůcek, nástrojů a materiálů pro výuku VV a pracovních činností
  • obnovu knižního fondu anglické části knihovny
  • pořízení barevných nádob na třídění odpadu do tříd

Návrh darovací smlouvy (ke stažení) můžete též získat v kanceláři školy. Částku můžete po podpisu smlouvy poukázat na účet školy nebo předat hotovost v kanceláři školy. Částku, kterou věnujete škole, si můžete odečíst z vašeho daňového základu.

Všem případným dárcům děkujeme.