Zapojte se

Hledáme dárce, kteří by naší škole pomohli při realizaci plánu na tento školní rok:

Knihovnička pro volné půjčování knih

 Jak to funguje?

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihovničky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. Líbí se vám kniha v knihovničce a chtěli byste ji domů? Přineste za ni jinou na výměnu. Knihovnička slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Jaké knihy můžete přinést?

Knihovnička je primárně určena na knihy pro čtenáře školního věku. Dbejte tedy prosím na to, aby přinesená kniha byla vhodná pro děti a jednalo se o knihu, která má co dětem nabídnout (nejde přece o to se nějaké „hrozné“ knihy zbavit). Škola si vyhrazuje právo věnované knihy kontrolovat a nevhodné či poničené knihy z knihovničky vyřazovat.

 

Rádi bychom získali odborníky z řad rodičů a uspořádali zajímavé besedy pro žáky v různých vědních oborech. Uspořádání besed a přednášek o procesu a zaujetí k bádání a hledání.

Plánujeme dosázení rostlin spojené s úpravou pozemku na jižní straně budovy.

Dále plánujeme kameru do ptačí budky s přenosem na obrazovku na chodbu (v zimě krmítko), realizovat venkovní nářaďovnu, abychom měli kam umístit rozměrné nářadí, kterému se musí žáci v hodinách vyhýbat.

Prosíme všechny, kteří by mohli škole pomoci s realizací nebo finanční podporou, aby navštívili kancelář školy pro bližší informace.

Naše škola přivítá také finanční dary na níže uvedené položky:

  • pořízení výtvarných pomůcek, nástrojů a materiálů pro výuku VV a pracovních činností: papíry, odřezky dřeva, kartony, barvy, spojovací materiál, apod.
  • obnovu knižního fondu anglické části knihovny (4.000 Kč)
  • na vytvoření čtecího koutku ve 2.patře (5.000 Kč)
  • na pořízení barevných nádob na třídění odpadu do tříd (1.500 Kč na třídu)
  • zajištění kvalitní, ale cenově dostupné dopravy na školu v přírodě

Návrh darovací smluvy (ke stažení) můžete též získat v kanceláři školy. Částku můžete po podpisu smlouvy poukázat na účet školy nebo předat hotovost v kanceláři školy. Částku, kterou věnujete škole, si můžete odečíst z vašeho daňového základu.

Všem případným dárcům děkujeme.