Zapojte se

Hledáme dárce, kteří by naší škole pomohli při realizaci plánu na tento školní rok:

Rádi bychom získali odborníky z řad rodičů a uspořádali zajímavé besedy pro žáky v různých vědních oborech. Uspořádání besed a přednášek o procesu a zaujetí k bádání a hledání.

Plánujeme dosázení rostlin spojené s úpravou pozemku na jižní straně budovy.

Dále plánujeme postavit studnici vědomostí – venkovní knihovna pro výměnu knih, nádrž na dešťovou vodu, kameru do ptačí budky s přenosem na obrazovku na chodbu (v zimě krmítko), realizovat venkovní nářaďovnu, abychom měli kam umístit rozměrné nářadí, kterému se musí žáci v hodinách vyhýbat.

Prosíme všechny, kteří by mohli škole pomoci s realizací nebo finanční podporou, aby navštívili kancelář školy pro bližší informace.

Naše škola přivítá také finanční dary na níže uvedené položky:

  • pořízení výtvarných pomůcek, nástrojů a materiálů pro výuku VV a pracovních činností: papíry, odřezky dřeva, kartony, barvy, spojovací materiál, apod.
  • obnovu knižního fondu anglické části knihovny (4.000 Kč)
  • na vytvoření čtecího koutku ve 2.patře (5.000 Kč)
  • na pořízení barevných nádob na třídění odpadu do tříd (1.500 Kč na třídu)
  • zajištění kvalitní, ale cenově dostupné dopravy na školu v přírodě

Návrh darovací smluvy (ke stažení) můžete též získat v kanceláři školy. Částku můžete po podpisu smlouvy poukázat na účet školy nebo předat hotovost v kanceláři školy. Částku, kterou věnujete škole, si můžete odečíst z vašeho daňového základu.

Všem případným dárcům děkujeme.