Projekt – OP JAK

Název projektu:              Personální podpora a rozvoj inovativního vzdělávání na ZŠ Šeberov
Registrační číslo:            CZ.02.02.XX/00/22_002/0002669
Datum realizace:            1. 9. 2022 až 31. 8. 2025

Cíle projektu:

  • Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.