Profil absolventa

Má úctu k sobě a ostatním.
Váží si hodnot, které vytvořili jiní.
Umí se učit a hledat informace.
Vyjadřuje své myšlenky.
Zamyslí se nad problémem.
Čte s porozuměním.
Používá počítač a zná jeho rizika.
Má touhu po vědění.
Umí se ptát.
Pozdraví a poděkuje.

Škola nenaplňuje žáka vědomostmi, ale podněcuje v něm touhu po dalším vzdělávání podle jeho vrozených dispozic, které se snaží rozpoznat.