Fotogalerie – školní rok 2009/2010

30. 6. 2010 – Rozloučení se školou – 5. třída
26. 6. 2010 – Spaní ve škole – 5. třída
24. 6. 2010 – Výlet – Praha – 5. třída
23. 6. 2010 – Pouštění lodiček – 5. třída
17. 6. 2010 – Návštěva ZOO Praha – 1. třída
16. 6. 2010 – Sportovní den – 3., 4. a 5. třída
15. 6. 2010 – Sportovní den – 1. a 2. třída
7. 6. 2010 – Škola v přírodě
7. 6. 2010 – Beseda s Jiřím Grygarem
27. 5. 2010 – Den dětí
26. 5. 2010 – Pasování čtenáře
5. 5. 2010 – Toulcův dvůr – 1. třída
3. 5. 2010 – Návštěva planetária – 1. třída
22. 4. 2010 – Čvrtá třída staví závodní auta
14. 4. 2010 – Vítání občánků
13. 4. 2010 – Opera
13. 4. 2010 – 2. třída Toulcův Dvůr – meandry potoka
30. 3. 2010 – Projekt Velikonoce
30. 3. 2010 – Jarmark
26. 3. 2010 – Šeberovské vajíčko – školní kolo
23. 3. 2010 – Šeberovské vajíčko – třídní kolo
22. 3. 2010 – Divadlo
11. 3. 2010 – Řehtačka – 4. třída
10. 3. 2010 – Bruslení
10. 3. 2010 – Bruslení – 5. třída
10. 3. 2010 – Divadlo v tělocvičně
10. 3. 2010 – Rampouchy
10. 3. 2010 – Výrobky pro prvňáčky – 4. třída
10. 3. 2010 – Co je uvnitř? – 4. třída
10. 3. 2010 – Cvičení s Míšou
10. 3. 2010 – Karneval – školní družina
10. 3. 2010 – Kreslení na tabuli – 1. třída
10. 3. 2010 – Prezentace Vlastivěda – 5. třída
10. 3. 2010 – Projekt Přírodověda – 5. třída
10. 3. 2010 – Činnost školní družiny – prosinec 2009 a leden 2010
7. 12. 2009 – Výroba dárků ve 2. třídě
4. 12. 2009 – Mikulášská nadílka ve škole
19. 11. 2009 – První třída v knihovně
18. 11. 2009 – Beseda s policistou v 1. třídě
15. 11. 2009 – Čtvrťáci učí angličtinu prvňáky
10. 11. 2009 – Prvouka před 100 lety ve 2.třídě
9. 11. 2009 – Beseda s Policií ČR – 4. a 5.třída
9. 11. 2009 – Můj den v první třídě
7. 11. 2009 – Aktivity školní družiny
27. 10. 2009 – Projekt ke vzniku republiky
24. 10. 2009 – Školní družina, angličtina s rodilým mluvčím
22. 10. 2009 – Divadlo Minor 1. třída
15. 10. 2009 – Návštěva knihovny – 3. třída
8. 10. 2009 – Vlastivědná vycházka po památkách Šeberova – 5. třída