Desatero vzájemných vztahů mezi žáky a dospělými u nás ve škole

S úsměvem vstupujeme, s radostí odcházíme.
Zdravíme se navzájem.
Vzájemně si nasloucháme, neskáčeme si do řeči a mluvíme slušně.
Mluvíme tak hlasitě, aby nás slyšel ten, kdo nás slyšet má.
Udržujeme vzájemnou úctu, respektujeme soukromí.
Radujeme se z úspěchů, učíme se prohrávat, jsme trpěliví.
Nabízíme si vzájemně pomoc.
Umíme se omluvit a odpouštíme si.
Před nikým se neponižujeme a nad nikoho se nepovyšujeme.
Uvědomujeme si, že jsme pro sebe navzájem důležití.