Projektová škola PŠÚ OD ZÁŘI 2020

Jsme nadále čtenářská škola

Naše škola se již v lednu roku 2019 zapojila do projektu Pomáháme školám k úspěchu “Čtenářské školy”. Tento projekt je finančně i organizačně zajišťován o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu na základě zadání i financování od rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation.
Od září 2020 je naše škola jedna ze škol, která na sebe bere úkol podporovat skupinku připojených škol ve své lokalitě.
Vize pokračujícího projektu Pomáháme školám k úspěchu je podporovat další připojené veřejné školy tak, aby se v nich mohl každý žák učit naplno a s radostí a své učení si řídil.

Vedle toho, že škola podporuje připojené školy, se sama také dál soustavně pedagogicky rozvíjí v duchu vize projektu (viz výše). Zejména pravidelně reflektuje a vyhodnocuje dopad výuky na učení dětí a plánuje další profesní učení jednotlivých pedagogů i sboru tak, aby se dítě ve škole učilo co nejlépe a s chutí.

Role pedagoga / týmu projektové školy:

• Každý pedagog projektové školy je si vědom toho, že jeho škola je dál součástí komunity vize a praxe PŠÚ.

• Ví, v čem spočívá role projektové školy, a je připraven zapojit se do spolupráce s připojenými školami podle domluvy s realizačním týmem ve škole. Zejména jde o otevírání hodin, jejich reflexi a o sdílení praxe s kolegy z připojených škol.

• Reflektuje a vyhodnocuje svou výuku s ohledem na učení každého žáka a stále se učí, jak být svým žákům ještě užitečnější.

• Je zapojen do kolegiálního učení a do společného vytváření a využívání nového vědění, které posune praxi školy v duchu vize projektu.