4. třída

Třídní učitel: Mgr. Lenka Beranová, konzultační hodiny: pondělí 14:30–15:30 (po domluvě)
Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík, konzultační hodiny: pátek 9:00–9.45 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Aktuality z činnosti 4. třídy

Mikuláš ve škole

Letošní Mikuláš se opět vydařil. Páťáci si rozdělili role, tentokrát si chlapci vyzkoušeli andílky a dívky byly čertice. Všichni zvládli své role se ctí, včetně svatého Mikuláše. Žáci všech tříd se pochlubili básničkou či písničkou a andělé jim pak rozdali sladké nadílky.

/

Čtvrťáci před Vánocemi

Máme za sebou čtvrtletní konzultace ŽUR, které potvrdily, že umíme ohodnotit úroveň svých dovedností a vědomostí.  Že umíme posoudit, nakolik se nám školní práce daří, a co můžeme sami pro sebe zařídit, aby se dařilo lépe. Jsme na cestě vzděláváním, každý na své úrovni, každý za sebe. Začínáme si uvědomovat odpovědnost za vlastní učení. To je na čtvrťáka docela dost, ne? Baví nás Dílny čtení. Se zaujetím čteme vlastní knihy, vybíráme otázky, na které hledáme v přečtených textech odpovědi. V Dílnách psaní se pouštíme do vlastních textů, inspirujeme se tím, co čteme, procházíme minilekcemi, které nám pomáhají používat správné výrazové prostředky. Nezapomínáme na pravopis a krasopis. Hodiny matematiky plynou jako voda, někdy jako pěkná bystřina. Společná sdílení řešení a uvědomování si zákonitostí nám slouží k hlubšímu porozumění tomu, čím matematika vlastně je. Těšíme se na Vánoce, na naše společné vystoupení, zpívání, setkání, pozastavení.

Lenka Beranová

/

VV – VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

Ve 4.třídě jsme si svou tvorbou připomněli státní svátek 17. listopadu. Tvořili jsme samostatně i po skupinách. Práce se nám podařila.

/

Pečeme štrúdl

Na pracovních činnostech jsme už vytvářeli mýdla, vyzkoušeli jsme si ubrouskovou techniku, nebo pekli jablečný štrúdl. Naloupat, nastrouhat, nakrájet, zavinout, pomazat vajíčkem, do trouby… a mňam!

 

/

Bubnování – 4. třída

V rámci hudební výchovy si tento týden čtvrťáci užili bubnování na naší škole. Nejenom, že se dozvěděli něco z historie a vzniku bubnů, ale hlavně si mohli veškeré druhy bubnů, chrastidel a dalších rytmických nástrojů osahat a vyzkoušet. Ve společném rytmu potom doprovodili několik afrických písní.

 

 

 

 

 

/

Objednávky knih z katalogů Knižní klub Fragment, Knižní klub Albatros, Knížata, Mladá fronta a další

Vážení rodiče a žáci naší školy.

Byla jsem pověřena nabídkou a objednáváním knih z nabízených katalogů. Protože chceme šetřit naše lesy a nehromadit papírový odpad, požádala jsem firmy nabízející katalogy o jinou formu nabídky. Do tříd dostaneme od nakladatelství vždy jeden výtisk k prohlížení žákům.  Pokud se žákům něco bude líbit, můžeme mu stranu k objednání vytisknout a on ji odnese domů. Další možnost k prohlížení v katalozích je na počítači .

zde uvádím odkazy:

https://www.kmc.cz/c/katalogy-ke-stazeni/
https://www.knizata.cz/data/files/a/7/7/0/d/a770d472483d031052d43711ea0ada8e9d7b811c.pdf

Knižní klub

Pokud si něco vyberete z nového nebo i starého katalogu. Vytisknete si objednávkový list, vyplníte a žák mi objednávku donese. Kdo nemá možnost k tisku, napište mi email s žádostí a já to vytisknu. Objednávka musí být podepsána zákonným zástupcem.

Termíny k uzávěrce má každý katalog jiný. Jakmile objednaná kniha dojde, pošlu Vám zprávu v žákovské s požadavkem na uhrazení a vyzvednutí.

Těším se na spolupráci.

Miriam Neubertová

/

Čtvrťáci učí druháky

V pátek 25. října se žáci ze čtvrté třídy odvážně ujali role učitelů, utvořili s druháčky malé skupinky a snažili se jim předat různými hravými způsoby znalosti o sudých a lichých číslech. Čtvrťáci si tak mohli ukotvit své znalosti a druháci měli možnost získat nové znalosti od kamarádů, jejichž jazyk je pro ně mnohdy přirozenější, než ten učitelův. Klobouk dolů před trpělivostí čtvrťáků. Druháci moc děkují :).

 

/

Čtenářská dílna pro rodiče

V pondělí 14. 10. 2019 proběhla v prostorách naší školy čtenářská dílna pro rodiče. A co se tu vlastně přesně odehrávalo?

V úvodní aktivitě byla začleněna minilekce čtenářského chování – Jak si vybírám knihu? Podle čeho? Který žánr je pro mě lákavý? 

Pak nám dobrovolníci z řad dětí objasnili pravidla ranního čtení (Nikoho nevyrušujeme. Při čtení můžeme sedět v lavici, na koberci, prostě tam, kde se nám bude pohodlně číst. Nejíme, nepijeme, neodcházíme na záchod.).

A nyní už jsme se mohli ponořit do čtení vlastních či zapůjčených knih, a to na 15 až 20 minut.

Po uplynutí stanoveného časového limitu jsme měli možnost vyzkoušet některou z nabízených aktivit a poté ji sdílet ve dvojici, případně s ostatními.

  1. Vyberte si kartu Dixit, která koresponduje s tím, co jste právě přečetli, zaměřte se na prostředí, postavu, emoce.
  2. Využijte jeden z nabízených pracovních listů, vyplňte dle zadaných instrukcí.
  3. Vyberte si z nabízených otázek, reagujte na ně s ohledem na přečtenou část knihy.

Závěrem jsme představili Čtenářské kontinuum, systémový dokument, který zahrnuje oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

Doufáme, že to bylo pro všechny příchozí podnětné a že si to s námi užili.

Budeme se těšit na další společná setkání.

Školní čtenářský tým

rpt

rpt

 

/

Dopravní výchova 4.třída

Ve čtvrtek 18.10. jsme dojeli na dopravní hřiště v Šeberově vlastními dopravními prostředky. Zopakovali a ověřili jsme si své znalosti bezpečného dopravního provozu. Již toho hodně víme a dokážeme téměř všichni dodržovat pravidla. Pan policista nás mohl pochválit a ocenil všechny, kteří si to zasloužili.

/

Hry, hlavolamy a svatý Václav?

Ve středu 25. září jsme se vypravili do Novoměstské radnice na výstavu Hry a hlavolamy. Vešli jsme do velkého sálu a nevěřili svým očím. Na každém stolku pro čtyři, a  to jich tam bylo nejméně dvacet, byly připraveny herní plány různých her. Stačilo si jen sednout a hrát. K dispozici nám byli instruktoři, kteří hráli s námi a hry, pokud to bylo potřeba, vysvětlovali. Někdo zůstal u hry delší dobu, jiné lákala možnost vyzkoušet si her co nejvíc. V dalším sále na nás čekaly hlavolamy. To byla teprve výzva, pokořit zapeklitost ježka v kleci, vytáhnout kuličku až na vrchol Mont Everestu nebo vyprostit kroužek z pout. Užili jsme si to náramně! Cestou do školy jsme to vzali přes Václavské náměstí a pod sochou svatého Václava si připomněli, co o něm všechno víme a co víme o sousoší, které je pro Pražany tak symbolické. Byl to prima den!

/