4. třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Votočková, konzultační hodiny: pondělí 14:30–15 :30h (po domluvě)
Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Žáci učí rodiče

V pondělí 26. 11. se v naší škole konala akce, která měla rodičům pomoci orientovat se v metodách matematiky profesora Hejného, podle které v naší škole učíme. Hlavními aktéry akce byli naši žáci, kteří se ujali role lektorů a provedli rodiče jednotlivými matematickými prostředími. Zúčastnilo se 27 rodičů a 15 žáků ze 3., 4. a 5. třídy. Předpokládáme, že teď již rodiče tolik nebude strašit Děda Lesoň a nebudou se obávat jízdy Autobusem, bravurně se vypletou z Pavučin, Hadi se stanou jejich kamarády, násobit v obdélnících bude zábava a Krokování uplatní nejen v tanci.

Tuto akci opakujeme ve čtyřletém cyklu, abychom umožnili rodičům vhled do efektivních způsobů výuky matematiky, pomocí kterých získáváme zájem žáků pro celoživotní vzdělávání. Ohlasy rodičů jsou velice pozitivní. Přínos pro žáky v oblasti osvojených způsobů učení (sdílení vědomostí, práce s chybou, předání zkušeností, dovednost zdůvodnit a vysvětlit svůj postup), se projevuje také v dalších předmětech, nejen v matematice.

Naše škola vytváří podmínky pro individualizaci v přístupu k osvojování metod, které se stávají trvalými základy pro další studium.

/

Aktuality z činnosti 4. třídy

Prosinec ve 4. třídě

V prosinci k nám zavítala milá návštěva, a to paní učitelka Zuzka, která byla v loňském roce v naší třídě na praxi. Hezky jsme si popovídali o Vánocích, co nás čeká, na co se těšíme, co si přejeme.

 

 

 

 

 

 

/

Halloween 4. třída

Bu bu bu…

Bojíte se? 🙂

/

100. výročí naší republiky ve 4. třídě

Vzájemně jsme se seznámili s významnými osobnostmi, které ovlivnily posledních 100 let naší republiky. Každý přinesl nějakou zajímavost, informaci či obrázek a ve výsledku vznikly krásné mapy s útržky našich dějin.

 

/

4. třída a hasiči

V rámci preventivního programu jsme se byli podívat v moderní hasičské stanici v Modřanech. S pochvalným “Ó” a “Jé” jsme chodili od vozu k vozu, prohlíželi jsme si výbavu, pomůcky, zkoušeli dýchací přístroj či ohmatali tyč, po které hasiči sjíždějí v případě vyhlášení zásahu. Bylo to náramně zajímavé a poučné, ani se nám nechtělo zpátky do školy.

 

/

Drak a boj s větrem

K podzimu patří pouštění draka. Tak jsme se v pátek vydali na sportoviště. Ale něco nám chybělo. Vítr. I přes tento hrubý nedostatek se nám podařilo většinu draků dopravit aspoň na chvilku nad naše hlavy.

 

 

 

/

Podzim nás baví 😉

 

 

 

 

 

 

 

/

Den stromů – Toulcův dvůr

Že nevíte, jak a s čím pracuje třeba řezbář? Čtvrťáci si to vyzkoušeli na vlastní kůži. Do ruky se jim v Toulcově dvoře dostala pilka, nůž, vrtáky, smirkový papír, brusky, dlátka a samozřejmě voňavé dřevo. Pokud nám nebylo něco jasné, směle jsme se zeptali mistrů řezbářů.

Domů jsme si odnesli spoustu zajímavých výrobků a informací.

/

Houbový týden

V pondělí přinesly děti parádní houby, moc děkuji za spolupráci.

A práce mohla začít. Ve skupinách jsme se snažili houby správně pojmenovat/označit/roztřídit dle atlasů, klíčů a internetu.  A když ani klíče a atlasy nestačily, obrátili jsme se na zkušenější houbaře naší školy :).

Vznikla nám pěkná výstavka hub s popisy, na kterou se postupně přišly podívat děti z ostatních tříd. Viděl výstavku před naší třídou i někdo z vás?

 

 

/

Pravěk a hudba

Při hudební výchově jsme zabrousili hodně do minulosti. Až do pravěku. Zkusili jsme si vymýšlet různé zvukové kreace doplněné pohybem a náramně jsme se u toho pobavili.

 

 

/

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Den před státním svátkem jsme vyrazili na dopravní hřiště. Pan policista si nejprve ověřil, jak známe teorii – jaká je povinná výbava kola, co všechno musí cyklista dodržovat a podobně. A potom již hurá mezi dopravní značky. Byla to zábava a i poučení do budoucna (na co si dávat pozor, na co nezapomínat).

 

/