4. třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Votočková, konzultační hodiny: pondělí 14:30–15 :30h (po domluvě)
Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

ÚTERÝ ŠD VYZVEDÁVÁNÍ

Vážení rodiče, vzhledem k našemu Velikonočnímu jarmarku dne 16.4., prosíme o včasné vyzvedávání žáků. Po 15 hodině budou žáci z ŠD vedeni do Špejcharu a tam je můžete vyzvedávat. Pokud ještě budou na kroužku, budou převedeni z kroužku nebo na kroužek od školy na Špejchar a obráceně. Své vyzvednuté dítě musíte nahlásit u vychovatelek nebo zástupců vychovatelek. V případě, že bude dítě odcházet samostatně, uveďte prosím, že za dítě přebíráte zodpovědnost od …. a podpis do notýsku ŠD.

Děkuji.

Miriam Neubertová

/

Aktuality z činnosti 4. třídy

Co jsme dělali.

V centru Drop-in nás učili, jak odmítnout nechtěné.

Víme jak se dělá sýr a hodně kolem mléka.

Rozumíme práci archeologa. Zkusili jsme si to.

Učíme se řemesla s Polytechbusem.

 

/

Čtvrťáci na sněhu

V rámci tělesné výchovy nemohly chybět ani radovánky na sněhu.

 

/

Projekt “Mapa ČR” ve 4. třídě

Pololetí končí a my se pomalu ohlížíme za tím, co máme za sebou. Ve vlastivědě jsme zkoumali Českou republiku, její polohu, hranice, vodstvo, pohoří, zemědělství, těžbu, průmysl a další. Na závěr jsme se tedy mohli pustit do výroby „živé mapy“. Nejprve jsme se rozdělili do skupin a společně naplánovali, jakou oblast bude mít která skupina na starost, co všechno musíme vyhledat, sehnat,  vytisknout, přinést. Když jsme vše potřebné shromáždili, společná práce mohla začít. Jeden měřil, druhý porovnával, třetí zapisoval, další stříhal, lepil či barvil. A postupně se na podlaze v naší třídě vyloupla úžasná 3D mapa s patřičnými detaily a popisy. Děti pracovaly s velkou chutí a nasazením celý den. A stálo to za to. Přijďte se na naši mapu podívat i VY!

 

 

 

 

/

Ovlivnil nás František Kupka

My se vodových a temperových barev nebojíme :).

Ovlivnil nás František Kupka, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství.

/

Prosinec ve 4. třídě

V prosinci k nám zavítala milá návštěva, a to paní učitelka Zuzka, která byla v loňském roce v naší třídě na praxi. Hezky jsme si popovídali o Vánocích, co nás čeká, na co se těšíme, co si přejeme.

 

 

 

 

 

 

/

Halloween 4. třída

Bu bu bu…

Bojíte se? 🙂

/

100. výročí naší republiky ve 4. třídě

Vzájemně jsme se seznámili s významnými osobnostmi, které ovlivnily posledních 100 let naší republiky. Každý přinesl nějakou zajímavost, informaci či obrázek a ve výsledku vznikly krásné mapy s útržky našich dějin.

 

/