4. třída

Třídní učitel: Mgr. Lenka Beranová, konzultační hodiny: pondělí 14:30–15:30 (po domluvě)
Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík, konzultační hodiny: pátek 9:00–9.45 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Čtenářská dílna pro rodiče

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám dali ochutnat, co probíhá ve čtenářských dílnách. Děti samy Vám vysvětlí pravidla čtenářské dílny, zakusíte, co zažívají děti při společném soustředěném čtení, zjistíte, jaké výukové cíle při těchto dílnách sledujeme a sami si vyzkoušíte, jakými metodami se k nim dostáváme.

Kdy? v pondělí 14. října od 17.00 hod.

Kde? ve škole

Co s sebou? nejlépe svou rozečtenou knihu, ale budou i na místě k dispozici

Prosíme o potvrzení, že máte zájem se zúčastnit, do pátku 4.10. prostřednictvím e-mailu třídní učitelce, či vyplněním návratky v týdenních plánech.

Děkujeme a těšíme se na vás.

Školní čtenářský tým.

 

/

Aktuality z činnosti 4. třídy

Hry, hlavolamy a svatý Václav?

Ve středu 25. září jsme se vypravili do Novoměstské radnice na výstavu Hry a hlavolamy. Vešli jsme do velkého sálu a nevěřili svým očím. Na každém stolku pro čtyři, a  to jich tam bylo nejméně dvacet, byly připraveny herní plány různých her. Stačilo si jen sednout a hrát. K dispozici nám byli instruktoři, kteří hráli s námi a hry, pokud to bylo potřeba, vysvětlovali. Někdo zůstal u hry delší dobu, jiné lákala možnost vyzkoušet si her co nejvíc. V dalším sále na nás čekaly hlavolamy. To byla teprve výzva, pokořit zapeklitost ježka v kleci, vytáhnout kuličku až na vrchol Mont Everestu nebo vyprostit kroužek z pout. Užili jsme si to náramně! Cestou do školy jsme to vzali přes Václavské náměstí a pod sochou svatého Václava si připomněli, co o něm všechno víme a co víme o sousoší, které je pro Pražany tak symbolické. Byl to prima den!

/

V síti?

Co všechno si můžeme představit za slovem „síť“? Někdo vidí pavouka, jiný zlatou rybku, někdo moře, jiný internet. Do sítě můžeme něco chytat, může tam něco uvíznout, může se i ledacos zašmodrchat, může se ale také něco spojit, propojit, vyjasnit … To vše se bude dít i u nás ve třídě. Je na nás, abychom to vzali za správný konec a těšili se z úspěchů. Do centra naší pozornosti se pro letošek dostává čtenářství.  Čekají nás dílny čtení, čtenářské lekce, ale také hodiny pisatelství, protože kdo píše vlastní texty, čte také sám v sobě. Užijme si společně tento čas jako ryby ve vodě! Těším se!

Lenka Beranová

/

Sportovní den u čtvrťáků

Čtvrťáci  už tradičně využili na přesun do Kunratic kola. Spojili  povinné s užitečným a připomněli si pravidla silničního provozu a zvláště pak jízdy na kole ve skupině. Na sportovišti zápolili ve čtyřech disciplinách – skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem a běh na 60 m. Stihli si zahrát i přehazovanou. Den byl plný sluníčka a pěkných sportovních výkonů.

 

/

Gotická Praha

Na podporu názornosti výuky vlastivědy absolvovali žáci ve čtvrtek 24.5. 2018 vycházku po stopách Karla IV. Všemu předcházela středeční příprava ve skupinách, která řešila otázky dopravy, počasí, vhodného oblečení, stanovení trasy, časového harmonogramu a shromáždění informací o gotických stavbách založených Otcem vlasti, které byly cílem vycházky.

Žáci sledovali stanice metra, hlídali přestupy, do pracovního listu zaznamenávali trasu, před vybranými stavbami byli určenými spolužáky, kteří připravovali informace, seznamováni s historií staveb a jejich významem. Zkoumali letopočty, hlídali názvy ulic. Prošli Karlovou ulicí, kudy jezdily průvody na korunovaci. Zakreslovali gotický arkýř u Karolina, brány na mosteckých věžích Karlova mostu, tvary oken chrámu sv. Víta.

Do gotické nálady zasáhla současnost v podobě kontroly při průchodu do areálu Pražského hradu pod dozorem ozbrojených vojáků. Vše jsme zvládli a také počasí nám bylo příznivé. Po návratu do školy žáci zformulovali věty z hodnocení vycházky. Dobrý pocit jsme měli z odpovědí, které přinášely postřehy z gotické doby, ale dostali jsme i takové, které vypovídaly o zájmu žáků k množství turistů, o frontě u kontroly, únava z chůze, drahé ceny v krámcích aj. To vše jsme přijímali jako otisk reality.

Program vycházky vhodně naplnil cíle o gotickém stavebním slohu a významu vlády Karla IV.

pan učitel

Rébus

Jak rozpohybovat děti v matematice? Stačí propojit dva provázky a dvě děti a logická úloha je zde. Zadáním je oddělit se od sebe bez pomocí násilí, rozvazování a sundavání volných kliček na zápěstí. Zkuste to doma!

/

Tovaryšské zkoušky

Jako učni si všichni již vyrobili: lodičku z kůry, kamenný brousek, košík z proutí, pouzdro na nůž na pásek, plechový štítek se svým monogramem, upředli metr vlákna vlny z ovčího rouna a utkali kousek látky. Po těchto zkušenostech a ukázkách dalších řemesel, kdy žáci nabyli určitých zkušeností, byl čtvrtek vyhrazen pro složení tovaryšské zkoušky. Každý měl za úkol vyrobit dva výrobky z řemesel,  která ho nejvíce oslovila a nabyl zde určité zručnosti. Nejtěžší byl model dřevěných hrábí na obracení sena. Nejoblíbenější bylo sestavení rozcestníku z přírodnin s cedulkami.

Cele dopoledne pod střechou venkovní restaurace, chráněni před deštěm, se řezalo, tepalo, tkalo, nýtovalo, šilo, vyřezávalo, vrtalo, popisovalo a lepilo. Výsledek byl úžasný. Všichni splnili. Samostatně se rozhodli, vybrali si materiál, nástroje a dokončili svá díla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po obědě ve společenské místnosti každý prezentoval svá díla, popisoval a zodpovídal otázky týkající se názvosloví zvolených nástrojů, použitých materiálů a pracovního postupu.

Výrobky si uložili do tovaryšské truhličky a mají je připravené pro vás, aby se pochlubili. A mají čím.

Jsem velice spokojen s jejich pílí, zaujetím a šikovností. Moje důvěra svěřit jim ostré nástroje, po poučení o správném zacházení a bezpečnosti, byla naplněna. Hotové výrobky, průběh práce a jejich spokojenost je mi odměnou za neuvěřitelné množství věcí, nářadí, ukázek a materiálu, který jsem musel dát dohromady, aby mohli vším projít během čtyř dnů školy v přírodě.

Dobrá věc se podařila.

Pan učitel

Řemeslnický deník

Nejen řemeslnickou praxí procházejí učňové ze čtvrté třídy. Do svých deníků zaznamenávají pojmy, které se váží k jednotlivým řemeslům, kreslí podoby nářadí a výrobků, formulují svá aha, na která přicházejí. Během tvorby poznávají důležitost spolupráce, nutnost domluvy, logického uvažování. Problém, jak vyvořit kruhový plůtek z patnácti kolíků se tak stal společnou úlohou pro všechny ve skupině. Nakonec pomohla zkušenost z kresby paprsků sluníčka.

Daří se a máme radost!

/

Další řemesla

Ve středu si žáci vyzkoušeli další řemesla. Kovotepectví, košíkářství, ševcování, předení z vlny, tkaní a drátkování. Do jejich učňovské truhličky přibyly další výrobky. Své teoretické znalosti si doplnili o anglické výrazy řemesel, nástrojů a surovin, které si pro ně připravil Evgeny v rámci výuky angličtiny. Všichni měli do “dělání” velkou chuť a tak se dostavila radost z hotových věcí. Určitě se Vám budou chtít se vším pochlubit.

Také si vyzkoušeli lodičky na rybníce, který se postupně napouští. Na večer se naučili novou písničku o řemeslech, která si právě vyzkoušeli a vystoupili s ní ve večerním programu.

pan učitel

Řemesla na škole v přírodě

Protože ve vlastivědě se nacházíme ve středověku a seznamujeme se s řemesly v té době, zaměřili jsme se na ukázky následujících řemesel: kovotepec, švec, košíkář, kolář, řezbář, dráteník a práce rolníka. Pro žáky jsem si připravil praktické ukázky, výrobky a nářadí.  Ukázka broušení kosy a sekání trávy. Následné sušení a obracení. Žáci si mohou vyrobit model hrábí. Z pískovce si vybrousili brousek. Nožem, jako řezbáři si udělali lodičku, do plechu si vyklepali svůj monogram, z vrbových prutů si upletli kus rohože, z ovčího rouna umotali přízi, na malém stavu si vyzkoušeli utkat kus látky. Podle svého výběru si pak ve čtvrtek vyrobí závěrečný výrobek, aby se mohli stát tovaryši.

Takže mnoho pomůcek, materiálu, ukázek a zábavy při získávaní vědomostí a zkušeností.

pan učitel

 

Recept na kamaráda

Kdo pomáhá v kuchyni? Umí někdo sám připravit nějaký pokrm? Zná někdo nějaký dobrý recept? To byly první otázky, které nám pomáhaly pochopit, co všechno takový recept musí obsahovat, aby pokrm chutnal právě tak jak má. Jak ale sestavit recepta na kamaráda? Jak zjistit, které ingredience jsou nezbytné, aby kamarád byl takový jak ho známe? Pomohl nám k tomu důvěrný dotazník, pomocí kterého jsme se náhodně zvoleného spolužáka doptávali na jeho důležité osobní detaily. Nezapomněli jsme určit správné dávkování a mohli jsme se do receptu pustit. Uvědomili jsme si, že i recept má své výrazové prostředky, např. slovesa jsou ve tvaru 2. osoby č. mn. v rozkazovacím způsobu, pravopis, úprava a krasopis jsou také nezbytné. Díky předem zadaným kritériím se u každého receptu objevil portrét a pak už došlo na hodnocení a oceňování. Jak to dopadlo můžete vidět na nástěnce před třídou nebo na uvedených fotografiích.

/