2. třída

Třídní učitelka Mgr. Kristina Hořáková, konzultační hodiny: pondělí od 14:30 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče,

od 2. 11. se prodlužuje distanční výuka. Děkujeme vám za dosavadní spolupráci. Víme, že jste v nelehké situaci. Stále nás zajímají vaše názory a zkušenosti s dosavadním průběhem a organizací výuky. Informujte svoje třídní učitele. Společně plánujeme změny výuky tak, aby byla pro žáky co nejvíce efektivní. Pokud to je organizačně možné a účelné, rádi vaše postřehy a názory zohledníme. O změnách vás budou informovat třídní učitelé.

Pokud byste měli problémy s technikou anebo z časových důvodů měli kolizi dvě děti v podobný čas na on line výuce, obraťte se, prosím, na školu o zapůjčení tabletu nebo notebooku.

Pokud máte problém s tiskem výukových materiálů, prosím kontaktujte v předstihu TU. Tyto materiály budete mít k vyzvednutí ve vestibulu školy.

V průběhu měsíce listopadu plánujeme uskutečnit naše tradiční společné konzultace Žák – Učitel – Rodič, kde bude další příležitost sdílet dosavadní průběh výuky. Třídní učitelé vám nabídnou termíny a na výběr prezenční nebo online setkání.

Věříme, že se situace začne obracet k lepšímu a naši žáci budou moci opět chodit do školy.

Jaroslav Střeštík

/

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

v týdnu od 26. – 30. 10. 2020 jsou z rozhodnutí vlády prodloužené podzimní prázdniny. Výuka on-line nebude probíhat. Případné úkoly mají žáci uvedeny ve svých třídách na Google učebna. Zatím nevíme, jak bude probíhat výuka po prázdninách.

Sledujeme aktuální opatření a jsme připraveni zahájit oba druhy výuky od 2. 11. 2020.

Pro žáky i učitele a nás všechny je situace náročná. V současné době škola zajišťuje distanční výuku. Zohledňujeme, aby se nekryla on-line výuka v rodinách, kde jsou sourozenci. Během distanční výuky sledujeme dopad na učení každého žáka, aby čas, který stráví při on-line výuce byl efektivní. V rámci tříd jsou vytvořeny menší skupiny, protože při výuce celé třídy nestihne učitel zapojit a sledovat jednotlivé žáky. Mnozí si výuku odsedí, ale nic jim to nedá. Učitel  učí po sobě všechny skupiny. Délka 20 -30 minut je dána časem, po který žáci udrží pozornost. Pokud je připojení delší, jejich pozornost klesá, začínají si hrát s věcmi, odchází od počítače, nesledují učitele atd.

Se všemi učiteli se pravidelně scházíme a zkušenosti společně konzultujeme. Zvažujeme, že výuku on-line zintenzivníme, pokud by se od 2. 11. školy neotevřely.  Dále plánujeme zapojit do on-line výuky paní vychovatelky, které by v dalších termínech otvíraly on-line prostor pro žáky, kteří potřebují pomoc s úkoly. Učitelé by nabízeli další prostor pro individuální výuku

Změny, které bychom provedli, budou oznámeny po podzimních prázdninách, jakmile bude jasné další rozhodnutí vlády.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci, které si vážíme. Vím, že to není snadné.

Věříme, že se situace, alespoň pro první stupeň, zklidní a děti se vrátí do školy.

Školní docházka je pro ně nezastupitelná.

Přejeme Vám mnoho zdraví.

Jaroslav Střeštík

MSMT_COVID_INFO

/

Zapůjčení techniky

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 14. 10. 2020 ráno proběhla operativní schůzka pedagogů a byl stanoven harmonogram hodin on-line výuky pro jednotlivé třídy.  Přihlašování na on-line výuku budete provádět vždy ze stejného odkazu přímo v rámci systému Google učebna pro danou třídu.  Konkrétní dny a časy připojení vám sdělí třídní učitel. Pokud by došlo u žáků, kteří mají sourozence v další třídě k souběhu časů a neměli jste možnost pracovat na dvou zařízeních, je možné si v kanceláři školy zapůjčit tablet na celou dobu distanční výuky. Termín své návštěvy, prosím nahlaste v předstihu po telefonu, abychom pro vás techniku připravili.

Další servisní služba je možnost generování nového hesla v případě, že jste si ho změnili a zapomněli. V tomto případě se obracejte mailem nebo telefonicky na kancelář školy. Nové heslo vám bude posláno na mail, který jste uvedli do školní matriky.

Děkujeme za spolupráci.

Jaroslav Střeštík

/

Aktuality z činnosti 2. třídy

Adaptační výjezd druháků

Po napínavém očekávání, jak se situace vyvine, jsme nakonec se skupinou druháků mohli vyrazit na dvoudenní adaptační výjezd. Uvítal nás krásný hrad Křivoklát, v jehož podhradí jsme našli útočiště v Informačním středisku Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Po úvodním teoretickém oťukávání znalostí našich druháčků, ve kterém obstáli na výbornou, nám lektorka CHKO připravila odpoledne nabité aktivitami, vedoucími k poznávání lesa jako společenstva i jednotlivých stromů. Děti výborně spolupracovaly a snažily se zvládnout celý tříhodinový program. Večer se odreagovaly při keramickém tvoření. Úterní dopoledne si užily s panem psychologem Kosjou a aktivitami, pomáhajícími vzájemnému poznání a stmelení kolektivu. Počasí nám přálo a jediné, co dětem chybělo, bylo víc času na volnou hru v tajuplném lesíku 🙂 .

                     

V prvouce poznáváme rostliny jarní i ty pokojové

Druháci doma objevují nejen rostliny jarní, ale udělali si průzkum po svých domovech a věnovali se i rostlinám pokojovým. Už bychom měli poznat alespoň 4 jarní rostliny, pojmenovat části kvetoucí rostliny. Tentokrát bylo úkolem vybrat si jednu pokojovou rostlinu a zjistit, jak se o ni starat. Zajímalo nás hlavně, kolik potřebuje vody, světla a tepla. Tyto informace potom napsali na cedulku, kterou umístili přímo k vybrané rostlině. Někdo při pátrání zjistil i další zajímavosti o rostlině, tak je neváhal na cedulku připsat. Vyzkoušeli jsme si také jednoduché rozmnožování pokojových rostlin pomocí řízkování. Někdo svou domácí tvorbu dokumentoval videem, zde jsou ukázku fotodokumentace.

Myslím, že téma pokojových rostlin je pro domácí výuku v karanténě jako stvořené :).

Druháci objevují znaky jara

V dalším objevování nám nebrání ani fakt, že se denně nevídáme ve třídě. Podívejte se, jak si kreativní druháci poradili s hledáním znaků jara v přírodě :).

/

Informace TU k domácí výuce

Vážení rodiče, zobrazení týdenních plánů funguje v nezměněné podobě (v záhlaví třídní stránky). Učivo bude zadáváno prostřednictvím denních plánů, které budou k dispozici na sdíleném Google disku.  Přístup získáte pomocí odkazu, který obdržíte v e-mailu. Na tomto disku získáte veškeré potřebné materiály pro domácí výuku. Zároveň tam budete vkládat 1x týdně naskenované či vyfocené práce žáka určené k odevzdání.

/

Projektový den ve druhé třídě

I druháci prožili jeden den s pilotem a marketingovou manažerkou. V prvním projektu jsme se dozvěděli, jaké síly působí na křídla letadla, aby vůbec dokázalo létat. Viděli jsme na videu, jak to vypadá v kabině letadla, co tam je všechno za přístroje a jaký je krásný výhled z výšky na moře, pobřeží a ostrovy. Také jsme si povídali o tom, co je pro pilota při létání těžké, ať už je to nepříznivé počasí nebo létání v noci. Největším zážitkem bylo zkoušení uniformy.

Ve druhém projektu jsme ochutnali tři mléčné výrobky a vyzkoušeli je i ohodnotit. Tvaroháček získal nejvíce bodů, což znamená, že dětem chutná to, co je opravdu zdravé a ne plné cukru. Také jsme si vyzkoušeli navrhnout etiketu u Lipánku, dát mu jiný vlastní název a obrázek. Čekáme, jaký návrh „markeťáci“ v Madetě vyberou.

Oběma rodičům moc děkujeme.

/

Druháci prožívají Příběh čáry ve Veletržním paláci

Druháci se 5.3. vydali do Veletržního paláce, aby si prošli Příběhem čáry – doprovodným edukačním programem. Zastavili jsme se u několika děl od Karla Malicha, Zdeňka Sýkory a Karla Nepraše. Pozorovali jsme, co všechno může vyjádřit linii. Stihli jsme si vytvořit vlastní dílko z drátků, které vyjadřovalo nějaký náš vybraný zvuk. A v ateliéru naše dílko nasvětlovali baterkou a sledovali jaké  stíny drátky vrhají. Dílo jsme ještě stihli dotvořit na černý papír suchým pastelem.

Představení Zlatovláska od Víti Marčíka

Na začátku února druháčci vyrazili na představení Zlatovláska od Víti Marčíka. Představení bylo velmi působivé, kulisy netradičně zajímavé. Hodně jsme se nasmáli, děti se zapojily do představení a nechyběly ani hlubší myšlenky. Např: “Při šermu ti musí jedna špička mířit na nepřítele. Ale druhá k příteli! To je ta důležitější. Přátelství ti dodává jistotu. To je přece ta pevná půda pod nohama!” 🙂

Leden u druháčků

První půlrok utekl jako voda. Zdokonalujeme se v našem čtenářství, stávají se z nás čím dál sebejistější čtenáři. Poznáváme knížky nové, ale věnujeme se čtení i ve vlastních knihách – objevujeme, jak na nás nejen příběhy, ale i samotná vizuální stránka knihy působí, na základě čeho si knihy vybíráme nebo v čem jsme si s hlavními hrdiny našich příběhů podobní. Začínáme psát také naše první příběhy, postupně si ukazujeme, co všechno má dobrý příběh mít. Nezapomínáme naše snažení sdílet mezi sebou, protože právě čtenářská odezva nám pomáhá příběh ještě více vypilovat. Když se zrovna neponořujeme do příběhu čtených či vlastních, tak třeba tvoříme oblečky pro krychli, poznáváme lidské tělo, naše smysly, vyrábíme obrázek pro nevidomé. Na obzoru vidíme výuku plavání, která nás od února čeká, tak se na ni i na další výzvy druhého pololetí těšíme.

/

Mikuláš ve škole

Letošní Mikuláš se opět vydařil. Páťáci si rozdělili role, tentokrát si chlapci vyzkoušeli andílky a dívky byly čertice. Všichni zvládli své role se ctí, včetně svatého Mikuláše. Žáci všech tříd se pochlubili básničkou či písničkou a andělé jim pak rozdali sladké nadílky.

/