2. třída

Třídní učitelka Mgr. Barbora Čížková, konzultační hodiny: úterý 13:30–14:30 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Aktuality z činnosti 2. třídy

Mikuláš ve škole

Letošní Mikuláš se opět vydařil. Páťáci si rozdělili role, tentokrát si chlapci vyzkoušeli andílky a dívky byly čertice. Všichni zvládli své role se ctí, včetně svatého Mikuláše. Žáci všech tříd se pochlubili básničkou či písničkou a andělé jim pak rozdali sladké nadílky.

/

Tvrdé souhlásky ve 2.třídě

Učivo tvrdých souhlásek si osvojujeme a procvičujeme při různých aktivitách.

 

/

Druháci v Hlubokém vesmíru

 

Ve čtvrtek 14. 11. jsme se vydali do Rudolfina. Program Hluboký vesmír obsahoval 3 hudební dílny, ve kterých jsme poslouchali, zpívali i hráli. A to vše pod dohledem Antonína Dvořáka a za doprovodu jeho Novosvětské symfonie.

 

/

Přednáška pro rodiče o domácí přípravě

V úterý 5. listopadu se uskutečnilo setkání rodičů žáků prvních a druhých tříd na téma DOMÁCÍ PŘÍPRAVA. Věnovala se nám speciální pedagožka Mgr. Jaroslava Budíková. Po úvodním slově o smysluplné podobě domácí přípravy jsme se zaměřili na otázky z řad rodičů. Témata byla různorodá, od toho, kolik času je rozumné nad domácí přípravou strávit, přes smysluplný odpočinek a používání technologií, až k specifikám domácí přípravy právě žáků první a druhé třídy.

Velmi mile nás překvapil a potěšil zájem rodičů o takové setkání. Děkujeme.

/

Bubnování v 2. třídě

Ve středu 6.11. jsme dostali možnost zúčastnit se skupinového bubnování. Byla to vynikající příležitost na trénink rytmu, naladění se na skupinu i k tomu dozvědět se, jak takový buben vzniká. Ve výsledku každý hrál na vlastní buben a podílel se na skupinové rytmické hře.

 

/

Objednávky knih z katalogů Knižní klub Fragment, Knižní klub Albatros, Knížata, Mladá fronta a další

Vážení rodiče a žáci naší školy.

Byla jsem pověřena nabídkou a objednáváním knih z nabízených katalogů. Protože chceme šetřit naše lesy a nehromadit papírový odpad, požádala jsem firmy nabízející katalogy o jinou formu nabídky. Do tříd dostaneme od nakladatelství vždy jeden výtisk k prohlížení žákům.  Pokud se žákům něco bude líbit, můžeme mu stranu k objednání vytisknout a on ji odnese domů. Další možnost k prohlížení v katalozích je na počítači .

zde uvádím odkazy:

https://www.kmc.cz/c/katalogy-ke-stazeni/
https://www.knizata.cz/data/files/a/7/7/0/d/a770d472483d031052d43711ea0ada8e9d7b811c.pdf

Knižní klub

Pokud si něco vyberete z nového nebo i starého katalogu. Vytisknete si objednávkový list, vyplníte a žák mi objednávku donese. Kdo nemá možnost k tisku, napište mi email s žádostí a já to vytisknu. Objednávka musí být podepsána zákonným zástupcem.

Termíny k uzávěrce má každý katalog jiný. Jakmile objednaná kniha dojde, pošlu Vám zprávu v žákovské s požadavkem na uhrazení a vyzvednutí.

Těším se na spolupráci.

Miriam Neubertová

/

Čtvrťáci učí druháky

V pátek 25. října se žáci ze čtvrté třídy odvážně ujali role učitelů, utvořili s druháčky malé skupinky a snažili se jim předat různými hravými způsoby znalosti o sudých a lichých číslech. Čtvrťáci si tak mohli ukotvit své znalosti a druháci měli možnost získat nové znalosti od kamarádů, jejichž jazyk je pro ně mnohdy přirozenější, než ten učitelův. Klobouk dolů před trpělivostí čtvrťáků. Druháci moc děkují :).

 

/

Druháci na dopravním hřišti

I druháčci minulý týden vyrazili na dopravní hřiště. Byla to jedinečná možnost si zopakovat a prakticky ověřit naše znalosti o bezpečném pohybu v provozu. Dobrá zpráva je, že pokut bylo rozdáno poskrovnu.

 

 

/

Čtenářská dílna pro rodiče

V pondělí 14. 10. 2019 proběhla v prostorách naší školy čtenářská dílna pro rodiče. A co se tu vlastně přesně odehrávalo?

V úvodní aktivitě byla začleněna minilekce čtenářského chování – Jak si vybírám knihu? Podle čeho? Který žánr je pro mě lákavý? 

Pak nám dobrovolníci z řad dětí objasnili pravidla ranního čtení (Nikoho nevyrušujeme. Při čtení můžeme sedět v lavici, na koberci, prostě tam, kde se nám bude pohodlně číst. Nejíme, nepijeme, neodcházíme na záchod.).

A nyní už jsme se mohli ponořit do čtení vlastních či zapůjčených knih, a to na 15 až 20 minut.

Po uplynutí stanoveného časového limitu jsme měli možnost vyzkoušet některou z nabízených aktivit a poté ji sdílet ve dvojici, případně s ostatními.

  1. Vyberte si kartu Dixit, která koresponduje s tím, co jste právě přečetli, zaměřte se na prostředí, postavu, emoce.
  2. Využijte jeden z nabízených pracovních listů, vyplňte dle zadaných instrukcí.
  3. Vyberte si z nabízených otázek, reagujte na ně s ohledem na přečtenou část knihy.

Závěrem jsme představili Čtenářské kontinuum, systémový dokument, který zahrnuje oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

Doufáme, že to bylo pro všechny příchozí podnětné a že si to s námi užili.

Budeme se těšit na další společná setkání.

Školní čtenářský tým

rpt

rpt

 

/