Zprávy ze školní jídelny

Vážení rodiče,
školní jídelna, od které dovážíme obědy, nám oznámila zvýšení cen stravného. Museli jsme přistoupit ke zvýšení měsíčních záloh.

Nové výše záloh činí:
560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně)
 
600,- pro žáky 11-14 let (žáci, kteří v daném školním roce (tj. 1. 9. 2000 – 31. 8. 2021) dovrší 11 let, již hradí vyšší cenu.

Výše záloh pro dietní stravování: 560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně) a 615,- Kč pro žáky 11-14 let

Zálohy prosím hraďte na účet školy vždy předem (do 20. dne v měsíci) na následující měsíc. Je možné hradit stravné i na více měsíců najednou (ale nelze sdružovat platby za více dětí do jedné částky, každé dítě má svůj variabilní symbol a svoje “konto”). Prosím, věnujte pozornost první platbě (v srpnu na září) a poslední (v květnu na červen).

Prosíme vás o případné odhlášení obědů v prvních několika dnech školního roku, pokud vaše dítě bude odcházet po skončení vyučování, které je kratší, a na oběd nepůjde (vyčkejte prosím, až bude zveřejněn internetový jídelníček v posledních srpnových týdnech; neznáte-li své přihlašovací údaje, kontaktujte prosím hospodářku školy a školní jídelny Evu Pálkovou).

Děkujeme za pochopení a spolupráci!