Zápis bez dětí

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 6. 4. 2020 BEZ ÚČASTI DĚTÍ – pouze administrativní formou.

Zákonný zástupce odevzdá formulář žádosti a ke kontrole předloží rodný list dítěte a svůj OP (cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu).

Od 23. 3. 2020 přijímáme žádosti do datové schránky, poštou, naskenované mailem, nebo osobně v kanceláři školy.

Můžete využít možnosti objednat se na konkrétní čas k předání žádosti a ověření  RL a OP v úředních hodinách podatelny (vždy pondělí a středa 9-12 hodin), nejpozději však v den zápisu, 6. 4. 2020 od 10 do 17 hodin, telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru ),  přístup bude umožněn jednotlivě, vždy odděleně za skleněnou přepážkou ve vestibulu školy.

Žádáte-li o odklad školní docházky, postupujte obdobně, k žádosti je nutné ještě doložit posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře (originály).

BLIŽŠÍ INFORMACE A FORMULÁŘE NAJDETE POD ODKAZEM  ZÁPIS, nebo nás kontaktujte výše uvedenými způsoby.

ředitel školy