Ukončení školního roku a letní prázdniny

Vážení rodiče,

druhé pololetí bylo zásadně ovlivněno uzavřením školy a přechodem na distanční výuku. Nekonaly se žádné tradiční akce a byla zrušena škola v přírodě. Ani postupné uvolňování hygienických opatření v měsíci květnu neumožnilo plné otevření školy pro všechny žáky. Závěr roku byl stále ve znamení rozdělení žáků a zajišťování dvojí výuky doma a ve škole. Situace byla od 11. března obtížná pro nás všechny. Přesto jsme vše zvládli. Připravili jsme našim žákům materiály pro výuku a prožili jsme spolu s vámi rodiči mnoho hodin vzájemné podpory a spolupráce. Zde je na místě, abych vám vyslovil jménem všech našich pedagogických zaměstnanců velké uznání za energii, čas a práci, kterou jste věnovali na realizaci našich příprav při vzdělávání vašich vlastních dětí u vás doma. Zvládnutí přechodu na distanční vzdělávání, nastavení techniky při on-line výuce, tisk zadání, vkládání hotových úkolů na sdílené Google disky a podporu při vzájemné komunikaci jste zvládli na výbornou. Za druhé pololetí JSME VÁM VŠEM UDĚLILI čestný titul UČITEL ZŠ ŠEBEROV, který pro vás dostali žáci k vysvědčení.

Dnes proběhlo slavnostní předání vysvědčení a rozloučení s absolventy zazvoněním na školní zvon, jehož hlas ukončil již 116. školní rok v dlouhé historii naší školy.

Považuji tento školní rok, ovlivněný Covid 19 za úspěšný, právě zvládnutím obtíží a změn s ním spojených.

Věřím, že také vy jste spokojeni s větší mírou samostatnosti a pokroky žáků. Rád bych zde také vyjádřil poděkování všem učitelům a zaměstnancům školy, kdy se projevila jejich akceschopnost a sounáležitost během náročné situace.

Vám, rodičům, ještě jednou děkuji za rozvíjení spolupráce se školou, zájem a zapojení do našich aktivit.

Našim žákům přeji krásné léto plné zážitků a rodinné pohody.

Absolventům úspěšné vykročení do nové školy.

Těším se na společné setkání ve zdraví a v řádně zahájeném novém školním roce v úterý 1. 9. 2020.

 

Jaroslav Střeštík, ředitel školy