Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově

Zdravíme všechny rodiče dětí navštěvující Základní školu v Ladech v novém školním roce a přejeme jim i dětem dobrý start.

Pro nové členy se jen krátce přestavíme. Spolek byl zakládán s dobrou vírou dělat pro děti něco navíc. Za dobu existence spolku některé její aktivity převzala obec (Den dětí) nebo škola (nákup některých učebnic). Postupem času se aktivita spolku ustálila na organizování sběru papíru a hliníku, který je spolu s výtěžky z velikonočního jarmarku, hlavním zdrojem peněz pro Adopci na dálku. Spolek zajišťuje dárečky pro Mikulášskou nadílku, ceny do recitační soutěže, finančně podporuje nebo doplňuje některé školní aktivity, financuje tričko a knihu pro páťáky, kteří opouští naší školu.

Spolek organizačně vede tříčlenný výbor. Dosavadní člen výboru paní Jana Karlovská, která má žáka školy v páté třídě, se vzdala členství ve výboru spolku, aby byla zajištěna kontinuita jeho vedení. Proto nabídla své místo rodiči, který má mladší děti navštěvující ZŠ V Ladech.

Oslovily jsme maminku paní Danielu Adjei, zda-li by neměla zájem pracovat ve výboru spolku rodičů. Paní Daniela s návrhem souhlasila.

Myslíme, že to bude dobrá volba, paní Daniela má děti v páté, čtvrté a první třídě, takže členství ve spolku jí vydrží hodně dlouho.