Screeningové testování na covid-19

V prvních dnech školy proběhne screeningové testování na covid-19, a to ve dnech 1., 6. a 9. září (s výjimkou 1. tříd, které budou poprvé testovány 2. září a pak 6. a 9. září).

Škola obdržela testy s odběrem z přední části nosu. Testováni budou všichni žáci, s výjimkou těch, kteří doloží doklad o negativním testu z odběrového místa, nebo doklad o prodělání covidu-19 před méně než 180 dny.

Žáci provádějí test sami podle pokynů pracovníků školy. Žákům prvních tříd mohou s testem pomoci rodiče.

(Pokud si žák donese svůj antigenní covid test, může se v době testování otestovat tímto testem. Pokud žák nezvládne odběr z nosu, může zákonný zástupce školu požádat o test ze slin.)