Projektový den Profese

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhl na naší škole projektový den Profese. Díky ochotě pěti rodičů našich žáků a jedné paní vychovatelky dostali naši žáci jedinečnou šanci nahlédnout pod pokličku šesti různých povolání:

prvňáci a druháci se v jedné části programu seznámili s povoláním pilota pana Pokorného a v druhé jim paní Drtinová nabídla vhled do fungování marketingu v mlékárenském průmyslu;
třeťáci se od paní Vlkové dozvěděli mnoho zajímavého o práci projektové manažerky ve zdravotnictví a u paní vychovatelky Ivy Jindrové žasli, kolik různých profesí vykonává zahradník;
čtvrťáky provedl nabitým programem s vůní dřeva a lomozem strojů v truhlářské dílně firmy Techo pan Johánek;
páťáci, kteří se dopoledne stejně jako třetí třída seznamovali s prací zahradníka a projektové manažerky, absolvovali jako prémii ještě odpolední program s dulou paní Trešlovou.

V jednotlivých blocích žáci nejen poslouchali a sledovali prezentace, ale také plnili různé úkoly, při kterých kromě rozumu zapojovali i své smysly a fantazii. Samozřejmě jim přitom vyvstalo i mnoho otázek, se kterými se průběžně obraceli na lektory; na závěr si získané informace i dojmy mohli utřídit v pracovních listech.

Všem zúčastněným lektorům, kteří s mimořádným nasazením připravili a vedli jednotlivé bloky programu, ještě jednou děkujeme za skvělý výkon; z jejich ohlasů plyne, že i pro ně bylo zajímavé a poučné si prakticky vyzkoušet profesi pedagoga.