Projekt – OP VVV

Název projektu:               Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky na ZŠ Šeberov III
Registrační číslo:             CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020625
Datum realizace:              1. 9. 2021 až 31. 8. 2022

Cíle projektu:

 • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze práci školního psychologa.
 • Rozvoj žáků, vč. žáků ohrožených školním neúspěchem, skrze projektovou výuku za účasti externího odborníka.

Aktivity projektu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci školního psychologa v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 10 měsíců.
 • Realizace projektového dne ve škole za účasti externího odborníka pro 1 třídu na téma kariérové poradenství.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:               Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky na ZŠ Šeberov II
Registrační číslo:             CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014608
Datum realizace:              1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Cíle projektu:

 • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze práci školního psychologa.
 • Rozvoj žáků, vč. žáků ohrožených školním neúspěchem, skrze projektovou výuku za účasti externího odborníka ve škole i mimo ni.

Aktivity projektu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci školního psychologa v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 17 měsíců.
 • Realizace projektových dní mimo školu za účasti externího odborníka v rozsahu 4 vyučovacích hodin pro 100 žáků.
 • Realizace projektových dní ve škole za účasti externího odborníka v rozsahu 4 vyučovacích hodin pro 2 třídy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:               Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky na ZŠ Šeberov
Registrační číslo:             CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005037
Datum realizace:              1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Cíle projektu:

 • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze školního asistenta.
 • Rozvoj žáků, vč. žáků ohrožených školním neúspěchem, skrze aktivity čtenářského klubu a doučování nad rámec výuky.

Aktivity projektu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze školního asistenta v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 24 měsíců.
 • Realizace min. 1 cyklu čtenářského klubu pro žáky ZŠ v rozsahu 16 devadesátiminutových sezení.
 • Realizace min. 1 uceleného bloku doučování pro žáky ZŠ v rozsahu 16 hodin doučování.

Výstupy a závěrečná informace projektu:
Informace o výstupech a shrnutí projektu bude zveřejněno na konci projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.