Pomoc spolku rodičů

Děti ze šeberovské školy se chystají na školu v přírodě. Jelikož poplatek za školu v přírodě může být pro některé rodiny, finančně náročný, může se stát, že dítě na školu v přírodě raději nepošlou. Výbor Spolku rodičů navázal na podobnou akci z minulých let a vyčlenil z finančních prostředků spolku příspěvek na zaplacení školy v přírodě.

Spolek rodičů tímto vyzývá rodiče dětí, kteří by kvůli finanční náročnosti neposlali svoje dítko na školu v přírodě, aby se přihlásili a podali žádost o čerpání příspěvku. Pro letošní rok vyčlenil výbor spolku na čerpání tohoto příspěvku 5000 Kč celkem. Po uzavření přihlášek výbor rozdělí peníze mezi přihlášené. Příspěvek na jedno dítě max. do výše celkové platby za školu v přírodě. Žádosti v písemné formě předejte prosím na ředitelství školy do 27.2.2017.

Do žádosti, prosíme, uveďte jméno dítěte navštěvujících ZŠ Šeberov, kontakt na žádajícího rodiče a čestné prohlášení s podpisem, které bude přiloženo do dokumentů spolku. Návrh textu žádosti o příspěvek a čestné prohlášení: Žádám tímto Spolek rodičů při ZŠ Šeberově o finanční příspěvek na platbu školy v přírodě, která proběhne 22.-26.5.2017. Čestně prohlašuji, že si momentálně si nemohu platbu za ŠvP dovolit. Jméno a třída žáka, čitelně jméno a příjmení rodiče, kontakt na rodiče, místo, datum a podpis.

Za Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově

Magdaléna Melzerová, Daniela Adjei, Milada Ritterová

(výboru spolku)