Poděkování

Dobrý den,
minulý týden jsem byla předsedkyní Spolku rodičů Danielou Adjei pozvána na koordinační poradu spolku a vedení školy.
Bylo to pro mě velkým překvapením…
Totiž, minulý rok můj nejmladší syn ukončil docházku v Šeberově a tím jsem také ukončila mé osmileté angažmá ve výboru Spolku.
Na setkání mi všichni poděkovali za práci ve výboru. Byla jsem velmi poctěna.
Moc děkuji vedení školy za Pamětní list pro emeritní předsedkyni Spolku rodičů :-), za květinu, bonboniéru a voucher od současného výboru Spolku rodičů a hlavně od vás rodičů…
Děkuji za poděkování rodičů s podpisy, moc si toho vážím a musím říct, že jsem měla při předávání darů slzy na krajíčku.
Až doma jsem si vlastně spočítala, jak dlouho jsme byli, jako rodina, se základní školou v Šeberově ve spojení.
Nejstarší dcera na ni nastupovala v roce 2005 a nejmladší syn ji opouštěl v roce 2017.
Jsem vděčna za 12 let milého, osobního a tvůrčího prostředí pro všechny tři děti, a vlastně pro všechny děti, které školou prošly.
Rodiče, užívejte si „malé, ale šikovné“ školy a pomáhejte jí k růstu nebo spíš udržení jejího přátelského prostředí.
Já za její přístup moc děkuji a přeji základní škole i spolku rodičů jen to dobré.
Magdaléna Melzerová
Emeritní předsedkyně spolku rodičů 🙂