Poděkování za Masopust hrou

Spolek rodičů připravil ve čtvrtek 5. 3. 2020 v naší škole pro žáky zábavné odpoledne plné her, tance a zábavy.

Byla to možnost pro všechny navzájem se setkat, popovídat si s absolventy, pozorovat děti, jak se baví, ochutnat domácí občerstvení, vyhrát dárek v tombole a také si zahrát hry, které neznáme.

Velice rád bych poděkoval všem rodičům  a bývalým žákům, kteří zajišťovali její průběh. Atmosféra byla úžasná a děti si užily školu, ve které si mohli jenom hrát.

Bližší informace a obrázky najdete v nabídce Spolku rodičů.