Poděkování všem

Vážení rodiče,

nacházíme se v nestandardní situaci, která nemá pamětníků. Uplynulé období přineslo mnoho změn v životě školy. Od 11. 3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav a zavřeny školy v celé republice. Došlo ke zrušení Noci s Andersenem, neproběhl Den otevřených dveří se setkáním rodičů a vedení školy, zápis do 1. třídy je organizován bez přítomnosti žáků. Byla zrušena hlavní jarní akce tradiční Velikonoční jarmark, byla odvolána akce ukliďme Česko. V ohrožení je i termín školy v přírodě v měsíci květnu a nikdo zatím neví, na kolik týdnů z tohoto školního roku se vrátí žáci do školních lavic.

Ihned po vyhlášení uzavření školy ve středu 11. 3. 2020 se sešli všichni zaměstnanci a byl vypracován systém pro zajištění on-line výuky.

Učitelé zajišťují přípravu podkladů pro domácí výuku a komunikují se žáky a rodiči.  Nepedagogičtí zaměstnanci v určených termínech, při zachování hygienických opatření, dochází do školy a provádí plánované činnosti, uspořádání skladů a učebních pomůcek, základní úklid,  opravy v budově, péči o školní pozemek aj. Vedení školy se pravidelně schází a zajišťuje chod školy, fakturace, výkaznictví, plánování dalšího postupu a koordinaci činnosti zaměstnanců, komunikace s rodiči, zajištění zápisu do 1. třídy, sledování aktuálního vývoje situace atd.

Zaměstnanci kromě činností spojených s chodem školy dále využívají časový prostor, šijí roušky pro potřebné a podílí se na dalších dobrovolnických aktivitách.

Po dobu trvání opatření v souvislosti s výskytem Covid 19,  školní psycholog nabízí podporu na telefonu 778 069 015. Tuto službu nabízí v této době nejen našim žákům a jejich zákonným zástupcům, ale v případě potřeby také ostatním obyvatelům Šeberova a Hrnčíř.

Všichni jsme se ocitli v nové situaci a musíme se naučit se přizpůsobit. Nyní se v plné šíři ukazuje, jak je důležité vést žáky k samostatnosti, dodržování dohodnutých pravidel a respektování přijatých opatření. Děkuji tedy všem pedagogům, kteří zajišťují podporu rodičům a řídí domácí výuku, a děkuji všem rodičům, kteří komunikují, zvládají péči o chod domácnosti a současně pomáhají svým dětem plnit zadanou práci. Naše velké uznání patří i všem našim žákům, kteří zvládají dálkový systém výuky, projevují velkou míru samostatnosti a uvědomění si své zodpovědnosti, umí se ptát a řeší úkoly s využitím komunikační techniky, natáčí videa, fotí práce, ukládají soubory a čtou komentáře učitelů, a hlavně – učí se!

Přeji nám všem, abychom zvládli současný mimořádný stav.

Jaroslav Střeštík

ředitel školy