Oznámení o konání členské schůze Spolku rodičů

Oznámení o konání členské schůze Spolku při ZŠ v Šeberově

Dne 26. 11. 2019 v 18 hod. se v prostorách Základní školy, Praha 4, V ladech 6, koná členská schůze Spolku rodičů při ZŠ v Šeberově, IČ: 60457597.

Program:

1.      Změna stanov Spolku při ZŠ v Šeberově, (změněné stanovy k dispozici v příloze tohoto oznámení nebo na webové stránce ZŠ Šeberov pod Spolkem).

2.      Volba nových členů do výboru Spolku.

3.      Volba delegátů, jako nových zástupců členů Spolku, za každou třídu v ZŠ Šeberov.

4.      Odhlasování výše členského příspěvku ve výši 200 Kč na školní rok 2019/2020, jeho splatnost a způsob splatnosti.

5.      Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2018/2019 a návrh rozpočtu Spolku na školní rok 2019/2020.

6.      Návrh hlavních směrů činnosti Spolku ve školním roce 2019/2020.

V Šeberově dne 23. 10. 2019

Jana Trsková, člen Spolku