Model ulice V Ladech

Třeťáci vyrazili mapovat okolí. Nejprve zakreslovali trasu procházky do mapy, učili se číst z mapy, učili se topografické značky. Pak jsme zaměřili pozornost na ulici V Ladech a jednotlivé domy v ulici. Každý si vybral jeden a měl za úkol vytvořit jeho model. Posuďte sami, jak se nám to povedlo :).