Manuál domácího učitele

Vážení rodiče,

vzhledem k náročné situaci, která pro vás nastala, bychom vám rádi vypomohli kromě výukových materiálů, které vám zasíláme, i nějakými doporučeními, jak při výuce postupovat, co dětem pomáhá k efektivnímu učení a co naopak ne, co by vám jen zkomplikovalo práci.

Obecné principy:

Motivace – každý z nás, a děti zejména, lépe pracují, když vědí proč. V ideálním případě, když toto PROČ vychází přímo z jejich potřeby poznávání světa, porozumění věcem kolem nich. Proto dětem sdělujeme očekávané cíle, k čemu která činnost směřuje, co se tímto mají naučit. Vždy je lepší pozitivní motivace (to bude bezva, když to zvládneš…), než negativní (jestli to neuděláš, tak si mě nepřej!). Motivací nemyslíme kupovat si pozornost dětí za sladkosti – stačí touha po objevení neznámého, případně zodpovědnost za svěřenou práci, úkol.

Důvěra i kontrola – určitě se nebojte svěřit dětem zodpovědnost za jejich úkoly – spoustu toho zvládnou samostatně, posiluje to jejich odpovědnost. Zároveň ale nezapomínejte na kontrolu, jestli své zodpovědnosti dostály. Nebuďte od začátku přísní, je to nová situace pro všechny, i pro děti, dejme jim čas si na tento režim zvyknout a neodraďme je hudráním hned při prvních neúspěších ☺.

Režim, přiměřený čas – pomůže vám i dětem, když si nastavíte nějaký režim dne – učení, zábava, potřebné domácí práce (jakýsi vlastní denní plán). S učením je to různé, každý jsme jiný – v této situaci máte možnost využít toho, že někdo je aktivnější hned po ránu, někdo o pár hodin později a podle toho nastavit čas těch nejdůležitějších učebních aktivit. Zohledňuje možnosti soustředění vašich dětí – někdo potřebuje po 15 – 20 minutách pauzu, změnu, někomu, zvlášť starším dětem, může vyhovovat ponořit se do činnosti klidně na hodinu. Obecně platí čím menší děti, tím kratší čas, proložený herními a pohybovými aktivitami.

Vysvětlovat, nebo nevysvětlovat? – obecná představa je, že učitel je ten, kdo dětem vysvětlí, jak se věci mají a úkolem dětí je si to zapamatovat. V našem pojetí spoléháme na objevitelskou touhu lidského mozku poznávat nepoznané a spoustu poznatků necháváme objevit děti samotné – naše práce je připravit materiály pro objevování a vedení následné debaty, při které se vyjasňují a upřesňují poznatky dětí. To bude teď váš úkol – naslouchat dětem, co se dozvěděly při učení ze zaslaných materiálů (či jiných, které naleznete) a upřesňovat v rozhovoru nepřesné představy. Učení je hodně o rozhovorech ☺

Zpětná vazba – ať už dítě zvládne úkol jakkoliv, potřebuje nějakou zpětnou vazbu, komentovat práci. To je jedna z nejtěžších věcí – neshodit snahu dítěte, nepodkopat jeho sebevědomí a zároveň věcně popsat přístup i výsledek. Ideální se v našem přístupu jeví opravdu čistý popis – „Vidím, že si zvládl celé cvičení, ale některé věci nejsou správně – zkus si to zkontrolovat….Napsal jsi, co jsi měl, ale není to moc čitelné.“ Samozřejmě můžete spontánně ocenit velký pokrok dítěte, nebo vyjádřit nespokojenost nad lajdáckým přístupem. Prosím, posílejte nám práce dětí neopravené od vás, abychom měli představu, jak si děti vedou a případně vám poradili nějaký efektivnější postup, jak jim problematické učivo vysvětlit.

 

Jednotlivé základní předměty

MATEMATIKA

Přechází na vaše bedra i náročná výuka Hejného matematiky. Jednak hodně spoléhejte na děti, většině speciálních prostředí rozumí, dále pomůže, když zavolají kamarádovi – děti si umí mnohé velmi dobře vysvětlovat, to využíváme i ve škole. Bližší porozumění jednotlivým prostředím a základním výukovým principům najdete na www.h-mat.cz nebo na www.h-edu.cz , kde jsou nyní zpřístupněny všechny učební materiály elektronicky spolu s další on-line podporou.

ČESKÝ JAZYK

Naše chápání výuky českého jazyka staví zejména na používání jazyka, pravopisné znalosti a dovednosti jsou prostředkem ke kvalitnímu používání jazyka, ne nejvyšším cílem. Proto klademe důraz a doporučujeme věnovat i doma čas těmto činnostem s důrazem na první dvě, které se mohou někdy opomíjet

  • Čtení (+rozhovory o přečteném)
  • Psaní (volné nebo záznamy, poznatky apod. dle dohody s vyučujícími)
  • Procvičování pravopisu (dle zadání vyučujících)

Chápeme náročnost úkolu, který na vás přešel a jsme připraveni Vám být jakkoliv nápomocni

Váš pedagogický sbor