Jak bude probíhat výuka od 25. května

Počet žáků na distančním vzdělávání ve škole – 38

Počet žáků, na distančním vzdělávání doma – 82

Od 25. května je zachován fungující, zavedený systém distančního vzdělávání pro všechny žáky. Třídní učitelé budou nadále připravovat a vyhodnocovat distanční vzdělávání ve stejné podobě jako doposud. Vzdělávání ve školní skupině zajistí ostatní pedagogové podle denních plánů, tak jak byli žáci zvyklí pracovat doma. To znamená, že se žáci v rámci dopolední školní skupiny budou vzdělávat ve stejném rozsahu jako žáci na dálku a neplynou pro ně žádné další povinnosti na odpoledne doma.

Na měsíc červen plánujeme realizaci konzultací Žák-Učitel-Rodič jako vytvoření prostoru pro setkání a vyhodnocení procesu vzdělávání ve druhém pololetí školního roku.

vedení školy