Informace školní jídelny – školní rok 2019/2020

Vážení strávníci,
vítáme vás v novém školním roce!
Věnujte prosím pozornost důležitým informacím:
– zálohy zůstávají stejné jako v minulém roce, pro žáky 6 – 10 let 520,- Kč a pro žáky 11 – 14 let 560,- Kč. Žák, který mezi 1.9.2019 a 31.8.2020 dovrší 11 let, platí již od začátku školního roku vyšší sazbu.
– variabilní symboly zůstávají žákům stejné stejné od první do páté třídy
od letošního roku prosíme o vyplňování specifického symbolu: pro všechny žáky je stejný: 01000 00000
– obědy jsou na všechny dny školní docházky AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ, pokud dítě na oběd nepůjde, rodič je povinen oběd ODHLÁSIT (a to i na první a poslední den školy, kdy je kratší vyučování)
– všechny informace o jídelně naleznete také na webových stránkách školy v sekci Jídelna
– obědy je možné odhlašovat buď v internetovém jídelníčku, nebo můžete napsat e-mail na adresu palkova@zsseberov.cz.
– pokud má vaše dítě potřebu dietního stravování, kontaktujte hospodářku ŠJ, Evu Pálkovou

Těším se na spolupráci!
Eva Pálková, hospodářka ŠJ