UZAVŘENÍ ŠKOLY – Informace k zajištění domácí výuky

Ministerstvo zdravotnictví vydalo zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném školství a vysokoškolském vzdělávání s účinností ode dne 11. března 2020.

Opatření bude platit do odvolání.

Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu COVID 19.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID 19.

Učitelé naší školy budou průběžně zajišťovat přípravy pro domácí výuku, komunikovat s rodiči a žáky dálkovým přístupem. Vzhledem k neznámému datu odvolání mimořádného opatření je nutné, aby zákonní zástupci nastavili denní režim žáků tak, aby byla zajištěna jejich domácí výuka. 

Na webových stránkách školy sledujete třídní stránky. TU budou připravovat učivo pro hlavní předměty na celý týden. Každý zákonný zástupce dostane e-mail s informacemi ke způsobu vzájemné komunikace.  Prosíme o potvrzení zprávy, abychom měli zpětnou vazbu o funkčnosti emailové adresy.

Informace k domácí výuce  – třídní učitel

informace k žádosti o ošetřovné při péči o dítě (OČR) – hospodářka školy

Věříme, že se nám podaří spojenými silami zajistit podmínky pro vzdělávání žáků ve změněných podmínkách.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

Další informace o vývoji situace prosíme,  sledujte na stránkách:

Státního zdravotnického ústavu

MZV

MŠMT

MHMP

a ve veřejných mediích