Informace k provozu školy od pondělí 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k vládním opatřením, která souvisí s otevřením školy v pondělí 30.11. pro všechny žáky 1. stupně ZŠ, jsme provoz školy upravili takto:

–          škola je pro plynulý příchod žáků otevřena od 7,30 h, žák je povinen vydezinfikovat si ruce a neprodleně se přesunout do své třídy

–          rozvrhy hodin jednotlivých tříd se vrací do stejné podoby jako před uzavřením školy 14.10.

–          obědy jsou zajištěny pro třídní skupiny v rámci rozvrhu

–          žáci po celou dobu pobytu ve škole nosí roušky (doporučujeme 3 na den), během vyučování i během přestávek mezi jednotlivými učebními bloky se zdržují ve třídě

ranní ŠD je otevřena od 7,00 h do 7,40 h pouze pro žáky 1. – 3. třídy

provoz odpolední ŠD ve třídních skupinách je pouze pro žáky 1. – 4. třídy  a z personálních důvodů je zkrácen  do 16,00 h  (Žádáme všechny rodiče, aby se v areálu školy zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu, a to i po vyzvednutí dětí ze ŠD.)

–          školní kroužky se nekonají, kromě AJ (jedná se o třídní skupiny) a hry na klavír (individuální výuka)

 

obědy jsou přihlášeny plošně, rodiče odhlašují oběd v případě nepřítomnosti žáka (v prvním dni nemoci lze oběd vyzvednout)

 

Prosíme, sledujte aktuální stav svého dítěte, informujte neprodleně školu v případě podezření na onemocnění Covid.

Doufáme, že naše opatření přijmete s pochopením a díky spolupráci nás všech bude škola otevřena pro žáky co nejdéle.

vedení školy