Informace k platbám

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 11. března se děti ve škole nestravují, ale máte nastavené trvalé příkazy na úhradu stravného, vznikají většině z vás přeplatky. Prosíme, abyste své úhrady přizpůsobili stávající situaci a poslali úhradu jen v případě, že máte nedoplatek, nebo v případě, že se školy otevřou a váš přeplatek by nestačil na úhradu skutečně čerpaných obědů (pokud byste potřebovali informaci o výši zůstatku, můžete ho najít na internetovém jídelníčku v sekci Správa účtu; pokud potřebujete pomoci, kontaktujte prosím hospodářku školy).

Od 11. března děti také nemohou navštěvovat školní družinu. Poplatek za družinu vám samozřejmě nebudeme účtovat za měsíce, ve kterých žáci školní družinu nenavštěvují.

Vyúčtování stravného, družiny i školy v přírodě bude provedeno a případné přeplatky vráceny na konci června nebo na začátku července.

Děkujeme vám za spolupráci!