Dramatizace pravěk a

Milí rodiče a žáci,

na školní slavnosti jste měli možnosti shlédnout dvě divadelní scénky žáků ze III. oddělení družiny.

Chtěli jsme si letos, jen tak pro radost a příležitostně pro spolužáky, zahrát divadlo. Doslova celé, od scénáře po rekvizity, je práce žáků. Žáci sami vymýšleli nejrůznější témata, nakonec se rozhodli pro: Pravěk a Mořeplavci. Navrhovali, o čem by naše příběhy mohly být. Všechno jsem pečlivě zapisovala, pak jsme museli krátit. A pro inspiraci jsme četli z knihy Lovci mamutů. Vyráběli jsme rekvizity z kartonů. Vyzkoušeli jsme hrnčířské řemeslo a vyrobili misky a hrnce z modelovací hmoty. Některé pomůcky a rekvizity vyplynuly spontánně, z dřevěného rámu a dřívka vznikla důmyslná past na králíka. Nejvíce času žákům zabralo ušití plyšového maskota – králíka. Text písničky postupně vznikal z nápadů žáků, kupodivu melodii měli hotovou za chviličku. Do textu jsem propašovala jen návod, jak získat křesáním jiskru, žáci hned byli přesvědčeni, že zakončení verše musí být: „vznikne z toho plámen“. Přestože se nám písnička vůbec nerýmuje, dětem se zakrátko vžila.

Pro Mořeplavce žáci chtěli dobrodružství s jeskyní, stavění různých druhů lodí, plavbu za pokladem a k novým přátelům na daleké pevnině. Písničku sice vymýšleli žáci společně, ale lví podíl měl (do té doby netušený talent) žák druhé třídy. Pro rekvizity bylo využito, co bylo doslova po ruce. Tak i děravý ubrus může být vorem.

Naše divadlo jsme si vymysleli a hráli už na podzim, pak jsme se mu v zimě nevěnovali a zase na jaře oprášili, postupně vyráběli další rekvizity, zdokonalovali a hráli si častěji. Tak si většina žáků vyzkoušela i většinu rolí. Proto když nastal den D – školní slavnost a přišlo málo herců, improvizovali jsme a děti dostaly role tak, aby děj mohly zahrát.

Myslím, že vše děti zvládly výtečně a za to ji patří velké uznání.

paní vychovatelka Anežka Pytlounová