Členská schůze spolku rodičů

Svolávám tímto členskou schůzi Spolku rodičů při ZŠ v Ladech, která proběhne 5.9.2014 v prostorách základní školy v Šeberově v době třídních schůzek v jednotlivých třídách.

Program členské schůze: volba jednoho člena výboru spolku, schválení zprávy o činnosti spolku, výběr členských příspěvků (100 Kč).

Děkuji tímto za práci pro Spolek rodičů dosavadnímu členu výboru paní Janě Karlovské a navrhuji paní Daniela Adjei do výboru spolku rodičů.

Současní členové paní Magdaléna Melzerová (předseda spolku a maminka žáka 5. třídy) a Milada Ritterová (maminka žákyně 4. třídy) zůstávají členy výboru Spolku rodičů.

Členský příspěvek je vztažen na člena spolku, tzn. v případě, že jeden člen spolku má ve škole více dětí, hradí členský příspěvek vždy za nejstaršího z nich.

V případě, že někdo z členů spolku (rodičů dětí navštěvujících ZŠ v Šeberově) bude mít ještě zájem kandidovat, ať se ozve max. do poledne 5. 9. 2016 předsedovi na níže uvedených kontaktech.

Magdaléna Melzerová
Milada Ritterová

Magdaléna Melzerová (předseda Spolku rodičů při ZŠ Šeberově)
tel.: 737 150 368
e-mail: