Členská schůze spolku rodičů

Svolávám tímto členskou schůzi Spolku rodičů při ZŠ v Ladech, která proběhne dne 11. 9. 2017 v prostorách základní školy v Šeberově v době třídních schůzek v jednotlivých třídách.

Program členské schůze

Volba jednoho člena výboru spolku, schválení zprávy o činnosti spolku, výběr členských příspěvků (100 Kč).

Ve druhé třídě po skončení třídní schůzky pak bude prostor pro řešení záležitostí souvisejících s financováním párové výuky (předání smluv, kdo ještě nemá; možnost úhrad v hotovosti; dotazy apod.)

Velmi tímto děkuji dosavadní předsedkyni výboru paní Magdaléně Melzerové za skvělou práci, kterou při svém dlouhodobém působení ve spolku odvedla.

Zároveň navrhuji paní Kateřinu Piskovou do výboru spolku rodičů. Paní Piskovou jistě mnozí znáte, organizuje ve škole sběr hliníku a mimo školu Dobrobazar v Čestlicích.

V případě, že by někdo z členů spolku (rodičů dětí navštěvujících ZŠ v Šeberově) měl zájem působit ve výboru spolku, je samozřejmě možné kandidovat – v takovém případě se mi prosím ozvěte do poledne 11. 9. 2017 níže uvedených kontaktech.

Současní členové Daniela Adjei (předsedkyně spolku a maminka žáků 5. a 2. třídy) a Milada Ritterová (maminka žákyně 5. třídy) zůstávají členy výboru Spolku rodičů.

Členský příspěvek je vztažen na člena spolku, tzn. v případě, že jeden člen spolku má ve škole více dětí, hradí členský příspěvek vždy za nejstaršího z nich.

Daniela Adjei
Milada Ritterová

Daniela Adjei (předsedkyně Spolku rodičů při ZŠ v Šeberově)
tel.: 720 736 950
e-mail: